Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Još os 17.veka sa pronalaskom parne mašine javila se potreba za savremenijim transportom i rukovanjem građevinskom mehanizacijom. Nagli obim građevinskih radova i mašinogradnje uslovio je potrebu da se školuju učenici koji bi uspešno rukovali građevinskom mehanizacijom.
U našoj školi može se steći teorijsko i praktično znanje o karakteristikama i funkcionisanju kompleksnih gradevinskih mašina (bager, skrejter, dozer i grejder). Rukovalac građevinskom mehanizacijom upoznaje se i sa mašinama za proizvodnju i preradu građevinskog materijala kao i sa mašinama za rad na putevima.
Nakon završene trogodišnje škole pružaju se rukovaocu građevinskom mehanizacijom mogućnosti nastavljanja na višoj školi kao i zaposlenje u građevinskim preduzećima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Keramičar-teracer-pećar

 • U savremenom građevinarstvu keramičarski radovi se veoma mnogo primenjuju. U te radove spadaju oblaganje spoljnih i unutrašnjih zidova keramičarskim pločicama, popločavanje podova, zidaje keramičarskih peći i kamina. Potrebno je poznavanje građevinskih materijala koji se koriste, a sposobnost i veština za izvođenje radova stiče se obavljanjem praktičnog rada, koji je na prvom mestu tokom školovanja.

NASTAVNI PLANOVI

02 Кeramičar teracer pećar opšti – tabela

04 Кeramičar teracer pećar stručni – tabela

06 Кeramičar teracer pećar opšti-stručni – tabela

Categories: Uncategorized

Krovopokrivač – ogled

 • Cilj izučavanja struke za krovopokrivača je osigurati takva savremena stručna, teoretska i praktična znanja, kojima će se naši učenici pripremiti i osposobiti za samostalna rešavanja, radnih zadataka, kao što su:
  – izrada krovnih konstrukcija
  -priprema i izrada varijantnih rešenja za pokrivačke radove
  -izolacija krovnih ravni
  -sveobuhvatna primena građevinski materijala kao i drvene građe
  Poslovi vezani za izradu teasraskih veza, moguća rešenja limarskih radova kao krovopokrivačkih, savremena tehnološka izvođenja radova, samo su neki od tema koje budući kroopokrivači izučavaju totkom školovanja.
  Veliki naglasak tokom trogodišnjeg školovanja se poklanja praktičnoj nastavi, koja se obavlja u školskoj radionici ili direktnoj proizvodnji. Zahvljuljući socijalnom partneru, preduzeću “TONDACH” učenici mogu dobiti osnovna sredstva, tokom školovanja. Učenici mogu praktični nastavu obavljati u njihovoj organizaciji u proizvodnim preduzećima ili na gradilištama. Takođe, mogu uzeti učešće u stučnim ekskurzijama, a najuspešnijim učenicama je zagarantovano radno mesto.

NASTAVNI PLAN>>

Categories: Uncategorized

Tehničar za pejzažnu arhitekturu

TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU

Voliš cveće i drveće? Voliš da crtaš i stvaraš lepši i zeleniji svet? Tehničar za pejzažnu arhitekturu je zanimanje za kreativne učenike, koji vole boravak u prirodi i žele da oplemene okruženje u kojem žive.

Pejzažna arhitekura je prostorna disciplina koja se bazira na biološkim, ekološkim, tehničkim i umetničkim disciplinama. Pored projektovanja, podizanja i negovanja zelenih površina gradskih i vangradskih prostora, znanje pejzažnog arhitekte obuhvata i proizvodnju cvetnih vrsta, ukrasnog drveća i žbunja, aranžiranje biljnog materijala.

Nastavni program obuhvata i praktičnu nastavu, koja se najvećim delom izvodi u školskom stakleniku.

Predviđeno je da učenici ovog profila, nakon završenog školovanja, budu osposobljeni za poslove na projektovanju i održavanju zelenih površina, rad na proizvodnji i gajenju biljaka u rasadnicima, kao i rad u cvećarama.

Diploma tehničara za pejzažnu arhitekturu učenicima omogućava nastavak studija na šumarskom, poljoprivrednom, građevinskom ili arhitektonskom fakultetu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera

 • Ovo je obrazovni profil koji je spolj dizajniranja i konstruisanja proizvoda od drveta.
  U ovom zanimanju se stuči znanja o organizaciji proizvodnje i izradi tehničkih osnova u proizvodnji nameštaja i enterijera. Na ovaj način se ostvaruje povezanost projektovanja, izrade i montaže enterijera.
  Obrazovanje u ovom obrazovanom profilu odvija se po reformisanom programu  koji podrazumeva izvođenje nastave po grupama, izbornu nastavu, primenu novih nastavnih metoda, kao i primenu računara u nastavi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tapetar-dekorater

Tapetar-dekorater se bavi izradom tapetarskih proizvoda kao što su: trosedi, dvosedi, fotelje, tapacirane stolice, dušeci, a vrši i oblaganje zidova tkaninom, tapetama, folijama, i pločama.
Posebni deo ovog zanimanja je dekorisanje prostora raznim vrstama draperija, prekrivača i jastučina, gde se vodi računa o skladu boja i harmonijih prostora.
Tapetarsko zanimanje je perspektivno, jer daje mogućnost osnivanja samostalnih radionica uz vaoma mala ulaganja u prostor , mašine, uređaji i alate koji se koriste u ovom zanatu.
Uslovi u kojima tapetar-dekorater radi su veoma dobri – radi se u zatvorenom prostoru, bez buke, isparenja i prašine.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Stolar

Interesantno je i lepo zanimanje, jer se bavi obradom plemenitog materijala kao što je drvo.
Stolar izrađuje sve proizvode od drveta što podrazumeva:
-osposobljenost za ručnu i mašinsku obradu drveta
-osposobljenost za površinsku obradu
-osposobljenost za sklapanje proizvoda od drveta

Naša školska radionica opremljena je novim mašinama koje su dobijene iz donacije EU za rekonstrukciju i razvoj. Interesovanje učenika za ovaj profil je veliko, jer je stolar, zanimanje sa tradicijom u ovim krajevima, a posebno sada kada se izučava po oglednom programu koji podrazumeva:

-veći broj časova praktične nastave
-programi prilagođeni zanimanju stolar
-manji broj časova nekih opšteobrazovnih predmeta
-primena novih nastavnih metoda

Promene u oglednim odeljenjima omogućavaju da naši učenici budu spremni za rad u praksi, a to je osnovni zahtev svih privrednih subjekata.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress