Tehničar multimedija

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Техничар мултимедија снима и обрађује звучне и видео записе одговарајућим уређајима и опремом, монтира слике и фотографије, креира анимације и графике помоћу различитих програмских алата, прилагођава их и обjављује на интернет страницама и различитим медијским платформама. Ученици овог образовног профила постају графички универзалци, способни да се брзо прилагоде раду у графичкој индустрији, веб оријентисаном ИТ сектору и медијима.

Подручје рада

Електротехника

Трајање

4 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења којa се стекну у токушколовања

 • Припрема уређаја и опреме за снимање звучних и видео-записа
 • Снимање звучних и видео записа
 • Обрађивање звучних и видео записа
 • Креирање једноставне графике и анимације
 • Прилагођавање и објављивање мултимедијалних садржаја на интернет страницама и различитим медијским платформама

Занимање

 • Аудио-визуелни оператер
 • Камерман
 • Оператер теренске радио-емисионе опреме
 • Помоћник медијске продукције
 • Радио-монтажер
 • ТВ монтажер
 • Технички помоћник филмског и телевизијског сниматеља

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa

Ученици се оспособљавају, по завршетку средње школе, да студирају на Факултету за графички дизајн и инжењерство, високим техничким школама и eлектротехничким факултетима (смерови електротехника и информатика), на Факултету драмских уметности (сви филмско-телевизијски ФТВ смерови), уметничким академијама које се баве производњом или обрадом слике или звука.

EnglishHungary