Polagač obloga

ПОЛАГАЧ ОБЛОГА

Полагач облога је иновирани керамичар – образовни профил у оквиру ког ученици имају прилику да науче да постављају, одржавају и поправљају све врсте подова у просторијама објеката, као и да облажу, одржавају и поправљају зидове разним грађевинским материјалима. Целокупан рад полагача облога састоји се од премеравања простора, припреме површине, постављања материјала (ламинат, паркет, керамичке плочице, терацо, топли подови) и додатне обраде површине у зависности од врсте материјала (нпр. брушење и лакирање паркета и слично). Предност овог занимања је што полагачи облога изводе радове у затвореном простору, те су заштићени од временских непогода којима су често изложени неки други радници на градилишту. За ово занимање је неопходна способност разликовања боја, смисао за комбиновање и усклађивање нијанси боја и облика.

Подручје рада

Геодезија и грађевинарство

Трајање

3 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Припрема радног места и организација рада при извођењу керамичарских, терацерских и подополагачких радова
  • Извођење припремних и оперативних керамичарских и терацерских радова
  • Извођење припремних и оперативних подополагачких радова
  • Извођење завршних керамичарских, терацерских и подополагачких радова

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa и запошљавања

Након завршене средње школе, ученик може настави школовање на вишој школи, а има велике могућности за запослење у предузећима или покретање сопственог бизниса.

EnglishHungary