KONTAKT

24000 Subotica, Maksima Gorkog 38

mail: office@politehnickasu.edu.rs

Matični broj: 08122245

PIB: 100959340

Broj računa: 840-1175660-68 koji se vodi kod Uprave za trezor


024/ 663 – 100 – CENTRALA

663 – 101 – SEKRETARIJAT

663 – 102 – DIREKTOR

663 – 103 – ZBORNICA

663 – 104 – POMOĆNICI DIREKTORA

663 – 105 – STRUČNA SLUŽBA

663 – 106 – RAČUNOVODSTVO

663 – 107 – PRAVNA SLUŽBA

663 – 109 – RASPORED

663 – 110 – BIBLIOTEKA

663 – 111 – FAX 663 – 112 – DOMAR

[wpgmza id=”1″]

Kontaktirajte nas:

    EnglishHungary