Pomoćni nastavni materijali

Politehnička škola – promocija

Politechnikai Iskola – Promóciós film

Grafičarstvo

Politehnička škola Subotica – Grafičarstvo

Praktična nastva – Kompjuterska izrada kutije za lak (na Mađarskom jeziku – magyarul)

Praktična nastava – Összecsukható doboz (na Mađarskom jeziku – magyarul) – Zoraje Tihomir prof.

Praktična nastava – Rajz (na Mađarskom jeziku – magyarul) – Kosányi Debóra prof.

Zadatak 3 – Baner – Prof. Mirjana Mitrić

Zadatak 3 Baner- nastavak

Zadatak 4 – Vežbe sa tekstom – Prof. Mirjana Mitrić

Obrada bitmape 1 – prof. Tamara Mitrović

Obrada bitmape – prof. Tamara Mitrović

Formatiranje teksta – osnovne alatke – prof. Edina Bicskei

Kreativna tipografija kroz obradu fotografije – Prof. Tihomir Zoraje

Ripped paper efekat – prof. Mirjana Mitrić

Građevinarstvo

DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA -Praktična nastava – Farbanje drvenih vrata

DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA – Praktična nastava – montaza gips spuštenih plafona – nastavnici praktične nastave

Praktična nastava- Keramičar

Šumarstvo i obrada drveta

Opšteobrazovni predmeti

  • Računarstvo i informatika

Prijava na e-learning platformu Moodle Politehničke škole Subotica (Seleši Đenđi prof.)

Računarstvo i informatika – Word – Vežba Asterix (Seleši Đenđi prof.)

  • Preduzetništvo

POSLOVNA DOKUMENTACIJA (Seleši Đenđi prof.)

EnglishHungary