Tehničar za grafičku pripremu

Grafička priprema je oduvek važila za temelj grafičarstva, karika bez koje je nemoguće zamisliti štamparstvo. Još od prvih oblika umnožavanja pa sve do danas priprema i izrada štamparske forme je polazna faza u procesu štamparskih tehnologija. Nakon završenog kvalitetnog i preciznog procesa pripremanja štamparske forme je moguće proces umnožavanja u nekoj od tehnika štampe. Izradu pripreme (unos teksta, oblikovanje i prelom raznih vrsta materijala za štampu), oblikovanje i formiranje štamparske forme za različite tehnike štampe za koje će se štampati (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa) je faza za koju se obučava TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU.Tokom četvorogodišnjeg školovanja:1. kroz teorijsku nastavu:
-stiče opšte znanje
-opštestručno znanje o grafičkim materijalima, grafičkoj opremi i tehnologijama
– stručno znanje u tehnologiji grafičke pripreme.2. kroz praktičnu nastavu:
-obučava se za rad na računarima, korišćenje operativnog sistema, interneta, office paketa,
-uči se slepo kucanje
-obučava se sa najsavremenijim grafičkim programima(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)

EnglishHungary