ISTORIJAT

Obrazovanje učenika za tehničke i privredne struke u našem gradu započelo je još 1883. godine osnivanjem zanatske škole osnovnog nivoa. U prvoj deceniji XX veka došlo je do proširenja škole, odnosno do uvođenja novih struka. Posle završetka II svetskog rata ukazala se potreba za velikim brojem stručnjaka sa širokim obrazovanjem. Subotička Tehnička srednja škola osnovana je na inicijativu Udruženja inžinjera i tehničara, i počela sa radom oktobra 1945. godine sa 280 učenika. Obrazovanje na smerovima:
– Građevine
– Geodezije
– Mašinstva
– Elektroprivrede
 trajalo je 3 godine.

Školske 1946/47. uveden je novi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI smer. 1959. godine škola je proglašena za eksperimentalnu i uzornu školu. Narednih godina škola je postigla izvanredne rezultate u obrazovanju tehničara i kvalifikovanih radnika. 1965. Tehnička škola se razdvojila u dve samostalne škole: Mašinsko-elektrotehnički školski centar i Gradđevinsko-tehnološki školski centar. Počev od šk. 1972/73 Građevisnko-tehnološki centar i Srednje strucna škola „Lazar Nešic“ (koja je do tada vršila obrazovanje zanatlija proizvodačke i uslužne delatnosti) spojili su se u jedan školski centar pod nazivom Građevisnko tehnološki školski centar „Lazar Nešic“. GTŠC „Lazar Nešic“ se 1977. godine razdvojio na Zajedničku srednju školu i na Pozivno usmereno obrazovanje, te nastavio rad kao obrazovno-vaspitna organizacija sa dva OOUR-a.

1. OOUR Gradevinske i drvopreradivačke struke i
2. OOUR Hemijsko tehnološke struke

Godine 1981. od OOUR Gradevinske i drvopreradivačke struke formirana je posebna orgainzacija koja dobija naziv OBRAZOVNO VASPITNA ORGANIZACIJA SREDNJEG STUPNJA GRAĐEVINSKE I DRVOPRERAĐIVAČKE STRUKE „18. NOVEMBAR“. Od 1. septembra 1983. godine nakon reorganizacije srednjeg obrazovanja i vaspitanja i intergracije prve i druge faze srednjeg obrazovanja u jedinstvenu školu GSŠ „18. novembar“ locirana je u ulici Petefi Šandora br 1 (zgrada Gimnazije). U to vreme škola je obrazovala učenike u građevinskoj i drvopreradivačkoj struci, a od 1985. i u grafičkoj struci, te tako dobija današnju obrazovnu strukturu. Januara 1992. godine škola se seli u zgradu u ulici Maksima Gorkog 38.
Odlukom vlade Republike Srbije 26. aprila 2002. godine škola je dobila ime „POLITEHNIČKA ŠKOLA“. Tokom svog rada, za više od 60 godina postojanja školovanje je uspešno završilo više od 8.000 učenika građevinske, više od 2.000 drvoprerađivačke i isto toliko učenika grafičke struke.

EnglishHungary