Arhitektonski tehničar

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Да ли можеш да замислиш себе како црташ на рачунару и ствараш нека нова дела попут Ајфеловог торња, Сиднејске опере, Биг Бена или Колосеума? Код нас ћеш имати прилику да унапредиш своје вештине у цртању, развијању маште и идеја, и да све то примениш у пракси. Али то није све! Овај образовни профил ће ти омогућити да стекнеш практична знања која ће ти бити од користи у твојој будућој каријери. А што је најбоље, након завршетка овог образовног профила ти се отварају бројне могућности за посао или даље усавршавање у области архитектуре и грађевинарства. Можеш уписати разне високе школе и факултете и наставити свој пут ка успеху!

Подручје рада

Геодезија и грађевинарство

Трајање

4 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Разрада пројектне и техничке документације
  • Припрема пројекта организације грађења
  • Организовање припремних радова на градилишту
  • Организовање послова на изградњи објекта
  • Вођење градилишне документације
  • Припрема техничке документације и послова за управни поступак
  • Припрема процене вредности објекта високоградње

Могућности запошљавања

Могу се запослити у предузећима која израђују пројектну документацију као сарадници на разради пројеката, а у грађевинским предузећима могу радити на организацији и грађењу објеката.

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa

Уколико желе да наставе школовање, ученици могу уписати студије на бројним факултетима (архитектонском, грађевинском) и високим школама струковних студија.

EnglishHungary