Opšti akti škole i informacije iz oblasti rada pravne službe

INFORMATOR O RADU

https://informator.poverenik.rs/informator?org=ocH9syiuBANk8R4kq

STATUT, PRAVILNICI I POSLOVNICI

3. Pravilnik o pohvaljivanju i nagradjivanju ucenika 2017

4. Pravilnik o organizaciji i sprovodjenju ispita

6. Pravilnik o nagradjivanju zaposlenih 2017

7. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 2019

8. Pravilnik o radu 2017

9. Pravilnik o vrednovanju st strucnog usavrsavanja 2018

11. Pravilnik o disc odgovornosti zaposlenih

13. Poslovnik o radu nastavnickog veca

14. Poslovnik o radu saveta roditelja

15. Poslovnik o radu Skolskog odbora 2018

16. Poslovnik o radu ucenickog parlamenta

17. Pravilnik pregled opreme

19. Pravilnika o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja

22. Pravilnik o polaganju maturskog i zavrsnog ispita – Geodezija i gradjevinarstvo

23. Pravilnik o polaganju maturskog i zavrsnog ispita – Sumarstvo i obrada drveta

24. Pravilnik o polaganju maturskog i zavrsnog ispita – Graficarstvo

EnglishHungary