Operater za izradu nameštaja

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

Спретне руке су, уз прецизност, одговорност, сналажење са бројевима и схватање односа у равни и простору, неопходне за оператера за израду намештаја. Током трогодишњег школовања, ученици стичу вештине за израду намештаја усвајањем знања из све три компетенције: столар, тапетар, лакирер. Практична настава се спроводи у компанијама за предаду дрвета и производњу намештаја, које са Политехничком школом спроводе учење кроз рад, тзв. дуално образовање. По завршетку школовања, оператери за израду намештаја могу да се запосле код познатог послодавца, где су током школовања обављали практичну наставу, или да започну свој приватни бизнис.

Подручје рада

Шумарство и обрада дрвета

Трајање

3 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Припрема и организација рада
  • Машинска обрада дрвета
  • Машинска обрада плоча на бази дрвета
  • Површинска обрада и заштита производа од дрвета
  • Кројење и шивење материјала за пресвлачење намештаја
  • Тапацирање производа
  • Склапање и монтажа столарских и тапетарских производа
  • Управљање CNC машинама у производњи намештаја
  • Примена мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa Оператери за израду намештаја након завршетка школовања могу да се запосле у свим производним системима који се баве прерадом дрвета, производњом намештаја, тапетарским радионицама, лакирницама.

EnglishHungary