Likovni tehničar

ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР

Ако ти је машта најбоља другарица у свету боја, линија и облика, трк на пријемни испит да упишеш смер у Политехничкој школи – ликовни техничар.

Ликовни техничар је профил са најширим ликовно-уметничким образовањем на средњошколском нивоу. У процесу школовања, ученици добијају посебна знања из ликовних уметности, јер садржај наставног програма омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина из подручја визуелних уметности, овладавање ликовним језиком и техникама, као и развијање ликовног идентитета ученика. Основу наставног програма чине ликовне дисциплине: цртање, сликање, вајање и графика. Кроз практичне, индивидуалне задатке, ученици се оспособљавају за креирање радова из области површинског и просторног обликовања (цртања, сликања, техника зидног сликарства, сликарске технологије и конзервације, вајања, графике, фотографије, вишемедијске уметности), кроз целовит процес од развијања идеје, разраде пројекта и скица, до реализације.

Подручје рада

Култура, уметност и јавно информисање

Трајање

4 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења којa се стекну у току школовања

  • Планирање и организација сопствених активности у тимској реализацији пројеката у области визуелене уметности
  • Ликовно обликовање и декорисање простора
  • Примена различитих техника за израду цртежа, слика, графика и скулптура
  • Израда дигиталних уметничких радова
  • Промовисање ликовних радова и развијање каријере

Занимање

  • Сценски декоратер
  • Филмски декоратер
  • Галеријски техничар
  • Музејски техничар

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa

Ово је идеалан профил за ученике који желе да наставе школовање, првенствено на факултету ликовних уметности, потом примењених уметности и дизајнa.

EnglishHungary