Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA 2023/24:

dan vremе
PONEDELJAK ———
UTORAK 13:30 – 14:00
SRЕDА ———
ČETVRТАК 14:30 – 15:00
PЕТАК 13:30 – 14:00

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  024/663-104, 060-855-4062

Текући рачун школе: 840-31302845-09

Шифра плаћања: 153

Модел: 97

Позив на број (обавезно нагласити): 8702086040174231700

Прималац: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА

Mole se kandidati da jedan dan unapred obaveste školu (office@politehnickasu.edu.rs) ako su sprečeni da dođu na ispit u zakazanom terminu.

Cenovnik: cenovnik sk. 2023/24

ISPITNI ROKOVI 2023/24:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Termini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI, maturski ispit 2.10.2023. 10.10.2023.23.10.2023. 31.10.2023.
DECEMBARSKI 28.11.2023. 5.12.2023.11.12.2023. 21.12.2023.
FEBRUARSKI, maturski ispit 1.02.2024. – 9.02.2024.20.02.2024. – 3.03.2024.
АPRILSKI3.04.2024. – 10.04.2024.20.04.2024. – 30.04.2024.
ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 3.06.2024. – 12.06.2024.20.06.2024. – 30.06.2024.
АVGUSTOVSKI, maturski ispit14.08.2024. – 18.08.2024.20.08.2024. – 28.08.2024.

Specijalistički ispiti:

aprilski rok 2024

Ažurirano: 19. 4. 2024.

EnglishHungary