Tehničar za dizajn enterijera i industrijskih proizvoda

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

Дизајн, индустрија, ентеријер… ти нису стране речи, волиш да машташ и лењирима спретно бараташ – добра одлука за упис је нови смер дугачког назива.

У оквиру овог занимања, ученици развијају ликовно-естетски смисао, уче тродимензионалност и просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевиме функције и ергономије. Радећи на конкретним задацима, код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима у области ентеријера (стамбени и јавни), урбанизма, дизајна намештаја и индустријских производа.

Знање које се стиче у школи омогућава техничару дизајна ентеријера и индустријских производа да израђује техничке цртеже, ствара идејна решења, извођачке пројекте и радионичке нацрте изгледа унутрашњег простора куће, стана, фирме или јавног предузећа, изглед намештаја, производа за широку употребу као што су нпр. кућни апарати и други технички уређаји, превозна средства итд.

Подручје рада

Култура, уметност и јавно информисање

Трајање

4 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Планирање и организација сопствених активности у тимској реализацији пројеката у области дизајна ентеријера и индустријског дизајна
  • Обликовање решења дизајна ентеријера и индустријских производа
  • Припрема и провера техничких решења дизајна ентеријера и индустријских производа
  • Промовисање сопствених дизајнерско-техничких решења и развијање каријере у области дизајна ентеријера и индустријског дизајна
  • Промовисање ликовних радова и развијање каријере

Занимање

  • Декоратер ентеријера
  • Технички дизајнер ентеријера
  • Технички дизајнер индустријских производа

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa

По завршетку школовања, ученици могу да упишу факултете из области ликовне уметности, дизајна, архитектуре и примењене уметности.

EnglishHungary