Monter suve gradnje

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Ако волиш прецизност, притом умеш с бројкама и трипут мериш, а једном сечеш – монтер суве градње је струка за тебе скројена! Овај смер обухвата монтажу свих врста зидних и подних облога, преградних зидова, спуштених плафона и подова од гипс-картонских плоча у просторијама објеката. Фокус на практичну наставу у нашој школи оспособиће те за рад већ након завршетка школовања, али уколико желиш, можеш наставити школовање на некој вишој школи.

Подручје рада

Геодезија и грађевинарство

Трајање

3 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Организација и припрема радова
  • Израда потконструкције
  • Монтирање гипс-картонске плоче и орнаментике
  • Декорисање зидова и плафона

Могућности запошљавања

У грађевинској фирми која се бави завршним грађевинским радовима или отварање сопствене фирме за веома кратко време, уз мала улагања за покретање бизниса.

Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa

Након завршетка трећег, постоји могућност наставка школовања на четвртом степену.

EnglishHungary