Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera

 • ТЕХНИЧАР ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА И ОБЛИКОВАЊА НАМЕШТАЈА
  • Ово је образовни профил који је спој дизајнирања и конструисања производа од дрвета. У овом занимању се стичу знања о идејном креирању, изради техничке документације и савременој технологији за израду одређених комада намештаја. Ово је образовни профил за све оне који изражавају своју креативност применом различитих, облика, боја, тексура и материјала, пратећи модерне и савремене трендове дизајнирања намештаја и опремања ентеријера. Образовање се одвија по реформисаном програму који подразумева извођење наставе по групама, изборну наставу, примену нових наставних метода, као и примену рачунара и програма у настави.
 • Подручје рада
  • Шумaрство и обрада дрвета
 • Трајање
  • 4 гoдинe
 • Компетенције – знања, вештине и умења којa се стекну у току школовања
  • Разрада пројектне и техничке документације у производњи намештаја
  • Спровођење технолошке припреме и праћење процеса
  • Израда прототипова и модела у производњи намештаја
 • Занимање
  • Надзорник за завршну обраду производа
  • Надзорник производне линије
  • Пословођа производње
  • Техничар дрвопрерађивачке технологије
  • Продавац у малопродаји намештаја
 • Moгућнoсти дaљeг шкoлoвaњa
  • Шумарски факултет у Београду – модул прерада дрвета
  • Академија уметности у Новом Саду – модул дизајн ентеријера

EnglishHungary