Rukovalac građevinskom mehanizacijom

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Буди део генерације која ће обликовати будућност грађевинске индустрије – упиши наш савршен образовни профил руковалац грађевинском механизацијом и постани стручњак за управљање багером, скрипером, дозером или можда грејдером. У нашој школи, кроз комбинацију теоријског и практичног образовања, у грађевинским предузећима (дуално образовање), наши ученици стичу довољно знања да постану самостални руковаоци грађевинским машинама већ након завршене средње школе. Постоји и могућност запослења у предузећу где обављаш практичну наставу, уколико се покажеш као добар и успешан руковалац. Ово је изузетно леп, чист грађевински посао, који је тражен и веома добро плаћен.

Подручје рада

Геодезија и грађевинарство

Трајање

3 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

  • Организација, планирање рада и припрема машине за рад
  • Руковање грађевинском механизацијом
  • Превентивно одржавање механизације
  • Примена мера заштите на градилиштима и при руковању грађевинском механизацијом

Могућности школовања и запошљавања

По завршетку трогодишњег школовања на овом образовном профилу, пружају се бројне могућности за даље усавршавање на вишим школама, као и запослење у грађевинским предузећима.

EnglishHungary