Geodetski Tenničar – Geometar

Svemir, gravitacija, vreme, geometrija, zemlja, orijentacija – sve je to nauka po imenu geodezija, a ukoliko voliš brojeve, podatke i raznolika merenja, geodetski tehničar – geometar je struka koja upravo na tebe računa!

Geometar meri zemlju, izrađuje geodetske karte ili planove za potrebe projektovanja puteva, železnica, hidrograđevinskih objekata, uređenja naselja… Planove pravi tako što na terenu prikuplja podatke snimanjem, detaljno premerava udaljenost između unapred određenih tačaka (kota), vrši matematičku obradu podataka (obično uz upotrebu računara), crta sliku terena u odgovarajućoj razmeri. Za potrebe merenja služi se posebnim uređajem za registrovanje, memorisanje i kodiranje podataka na terenu. Planove koje je sačinio, geometar ustupa arhitektama i građevinarima pri izgradnji objekata, službama koje utvrđuju naplatu poreza i dr.

Zanimanje geodetskog tehničara je vrlo kompleksno i odgovorno, a školovanje traje ukupno 4 godine jer je reč o zanimanju IV stepena. Posao se obavlja uglavnom na terenu, podrazumeva da je učenik upoznat sa tehničkim priborom koji se koristi, a svakako bi trebalo da se odlično snalazi u prostoru i da je komunikativan, budući da se obavljanje poslova najčešće odvija u timovima.

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, postoji mogućnost daljeg školovanja na geodetskom, građevinskom i drugim srodnim tehničkim fakultetima, kao i visokim školama.

EnglishHungary