Građevinski tehničar za visokogradnju

 • Kad neko spominje čuda današnjeg sveta, uglavnom misli na lepote prirode, ili na neku neverovatnu građevinu moderne arhitekture.
  Ovi čudesni objekti su produkti savremene tehnologije gradnje, računarske obrade podataka i kvalitetnih stručnjaka.
  Sadašnji nivo tehnologije gradnje i informatike je rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva, i njegov dalji razvitak je neminovan.
  Stručnjaci međutim uvek kreću sa nule, i tokom čitavog radnog veka stiču svoja stručna znanja i umeća, bez kojih ne bi mogli raditi u građevinarstvu.
  Tehničari i inženjeri današnjice moraju odgovarati drugačijim izazovima od svojih predaka. Ranije je pojedinac sam projektovao zgrade, i vladao svim momentima gradnje. Kasnije se razvila podela zadataka, da bi danas bilo neizbežno učestvovanje raznih timova stručnjaka u izgradnji složenijih objekata.
  Nekad su tehničari i inžinjeri morali čuvati u glavi veliki broj podataka, i poznavati, pa i praktikovati više vrsta proračuna. Kasnije su primenjivali različite priručnike i tabele u cilju smanjivanja mora računanja.
  Danas je dovoljno, ali svakako i potrebno da tehničari, inženjeri poznavaju metode i ciljeve proračuna, ali samu kalkulaciju izvršavaju računari u svega nekoliko sekundi.
  Građevinske proizvode možemo naći na internetu, ili uzimati sa propagandnih  CD-a, DVD-a uz veliki broj informacija o primeni, veličini i kvaliteta kao i o načinu ugradnje proizvoda.
  Pored poznavanja klasičnog i savremenog načina gradnje, građevinac danas mora vladati i nekim specialnim softverima za crtanje na računaru (AutoCAD, ArchiCAD), za rad sa tabelama (Excel), za pisanje teksta (Word), za organizaciju građenja (MsProject), za obračun radova (Norma Base) i za statiku (Radimpex, Axis).
  Građevinac može naći zaposlenje u projektovanju ili u izvođenju. Projektovanje je pravi izazov za one, koji vole provoditi duže vreme u kancelariji pred računarom, imaju mnoštvo dobrih ideja, i spremni su te ideje pretvoriti u kvalitetne crteže. U procesu projektovanja objekta su veoma važni i razni statički proračuni, za koje danas postoje specializovani softveri. U računar treba unositi odgovarajuće parametre, a dobijene rezultate treba analizirati, izvlačiti potrebne zaključke.
  Kod izvođenja je važna sposobnost dobre komunikacije sa svim ostalim učesnicima. Treba steći ugled, poštovanje kolega, šefova i izvršilaca radova. Pored poznavanja struke, važno je imati i sposobnost brzog donošenja odluka, i uvek treba znati koga treba konsultovati u cilju pronalaženja najboljeg rešenja. Tehničar na gradilištu koordinira svim radovima, po uputstvima inžinjera, kontroliše količine i kvalitet izvršenih radova. Vodi dokumentaciju gradilišta.
  Krajnji cilj svakog projektovanja i jeste izgradnja objekta, i jedinstven je osećaj gledati uspešno završenu građevinu, na čijoj smo realizaciji i mi učestvovali…
  Tokom školovanja u građevinskoj srednjoj školi učenici upoznaju osnove građevinarstva, razne materijale i konstrukcije. Razvijaju sposobnost rešavanja zadataka iz matematike i fizike, što je neizbežno da bi shvatili i rešavali statičke probleme.
  Naučeni računarski softveri mogu biti veoma korisni u kasnijoj karijeri, bez obzira na to, u kojim oblastima će se neko zapošljavati.
  Naučiće svoje ideje prikazati tradicionalnim tehničkim crtežima, a isto to i pomoću računara crtežima ili trodimenzionalnim modelima.
  Dobijena diploma građevinskog tehničara za visokogradnju može biti dobra osnova za nastavljanje školovanja na svim tehničkim višim školama i fakultetima.

NASTAVNI PLANOVI

02 Građev. tehn visokonisko opšti – tabela

04 Građev. tehn visokonisko stručni – tabela

06 Građev. tehn visokonisko opšti-stručni – tabela

Categories: Uncategorized

Arhitektonski tehničar

Arhitektonski tehničar

Matematika, nacrtna geometrija, mehanika, statika… zvuče ti interesantno, snalaziš se s brojevima i spretno barataš lenjirima i šestarima, a voliš da budeš u okruženju (z)grada, arhitektonski tehničar je pravi smer za tebe.

Ovaj četvorogodišnji obrazovni profil pruža temeljno obrazovanje iz područja arhitekture i građevinarstva za obavljanje širokog spektra poslova- kroz individualni i timski rad, učenici stiču sposobnost likovnog izražavanja, prostornu percepciju, informatičku pismenost, poznavanje istorije umetnosti i arhitekture, savremenih arhitektonskih konstrukcija, materijala i tehnologija.

Arhitektonski tehničari učestvuju u poslovima građenja od planiranja, pripreme, projektovanja, do izgradnje objekta, a po završetku škole osposobljeni su za saradnike u projektovanju objekata visokogradnje. Mogu se zaposliti u preduzećima koja izrađuju projektnu dokumentaciju kao saradnici na razradi projekata, a u građevinskim preduzećima mogu raditi na organizaciji građenja i građenju objekata.

Ukoliko žele da nastave školovanje, učenici mogu upisati studije na brojnim fakultetima (arhitektonskom, građevinskom) i visokim školama strukovnih studija.

NASTAVNI PLANOVI

02 AT opšti – tabela

04 AT stručni – tabela

AT opšti – stručni predmeti-tabela

Categories: Uncategorized

Građevinski tehničar za hidrogradnju

 1. Je zanimanje iz oblasti građevinarstva za koje obrazovanje traje četiri godine.U prvom razredu učenici se osposobljavaju za izradu tehničkih crteza u olovci i u tušu, upoznaju se sa građevinarstvom, objektima visokogradnje materijalima za izgrdnju objekata, i prikazivanje objekata u odgovarajućim projekcijama.
  U drugom razredu matematičkim postupcima rešavaju problematiku stabilnosti objekta i prikupljanja osnovnih podataka za dimenzionisanje objekata.U trećem i četvrtom razredu učenici detaljnije izučavaju i dimenzionisu elemente grupe objekata koji služe za:

  -korisćenje vode kao sto je vodovodna mreža, bazeni, rezervoari, sistenimi za navodnjavanje, bunari, kanali, prirodni vodotoci, crpne stanice….
  -korisćenje snage vode kao sto su hidroeklektrane, plovni putevi, brzotoci, prelivi,…
  -zaštitu od vode i zaštitu vode – nasipi, kanalizaciona mreža, prečistaci, sistemi za odvodnjavanje, obaloutvrde, regulisanje rečnih tokova, akumulacije….

  Tokom sve četiri godine učenici se osposobljavaju da koriste programe na računarima za obradu teksta, grafičko prikazivanje podataka i izračunavanja u Exelu, grafičko prikazivanje objekata kroz crteže u Auto Cad-u.

  Praksa:
  U prvom razredu je predviđen obilazak i analiza objekata visokogradnje
  U drugom razredu učenici upoznaju objekte hidrogradnje
  U trećem razredu praksa se odvija kroz analizu objekata hidrogradnje
  U četvrtom razredu posetom hidrotehničkim ustanovama.

  NASTAVNI PLANOVI

  02 Hidrograđevinar opšti – tabela

 2. 04 Hidrograđevinar stručni – tabela
 3. 06 Hidrograđevinar opšti-stručni predmeti-tabela

Categories: Uncategorized

Monter suve gradnje

Monter suve gradnje

Voliš preciznost, a lenjirom barataš poput mađioničara. Ako, pri tom, umeš s brojkama i triput meriš, a jednom sečeš – monter suve gradnje je struka za tebe skrojena.
Suva gradnja u razvijenim zemljama je uobičajeni način gradnje, dok je kod nas još relativna nova, i primenjuje se u adaptaciji postojećih ili na novosagrađenim objektima.

Moderno, kreativno, perspektivno i dobro plaćeno zanimanje, obuhvata montažu svih vrsta zidnih obloga, pregradnih zidova, spuštenih plafona, podnih obloga i podova od gips-kartonskih ploča u unutrašnjosti prostora. Monter suve gradnje postavlja izolacione slojeve, šuplje podove, zidove u sanitarnim prostorima sa metalnom podkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarne uređaje. Posao nije fizički previše težak, relativno je jednostavan za izvođenje i čist.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje tri godine, a postoji mogućnost daljeg usavršavanja i obrazovanja na bilo kojoj višoj školi tehničke struke.

NASTAVNI PLAN >>

Categories: Uncategorized

Dekorater zidnih površina

 • Dekorater zidnih površina, moler, radi na ukrašavanju i zaštiti površine raznih građavinskih konstrukcija. Ova struka se nalazi na granici običnih građevinskih radova i umetnosti. Potrebno je temeljno poznavanje materijala, kao i preciznost i sigurne ruke. Dekorater zidnih površina premazuje spoljašnje i unutrašnje zidove, plafone urađene od drveta, metala, omaltarisane opeke, premazima sa dodatkom boje ili bez nje. Sem nekih sitnijih poslova, posao ovog majstora ne može olakšati primena mehanizacije. On u svom radu koristi različite alate, pribor, mora imati isttančan osećaj za boje i ne sme biti alergičan na nitro boje i razređivače. Posao dekoratera zidnih površina je danas, veoma traženo zanimanje na tržištu.

NASTAVNI PLANOVI

02 Dekorater zidnih površina opšti – tabela

04 Dekorater zidnih površina stručni – tabela

06 Dekorater zidnih površina opšti-stručni predmeti-tabela

Categories: Uncategorized

Zidar-fasader

 • Najklasičnija građevinska struka je zidar-fasader, prisutan na svim gradilištima, koristi savremene materijale i mehanizaciju, radi na mnogim poslovima: zida i malteriše razne zidove, zida fabričke dimnjake, radi fasade od plemenitog materijala, oblaže zidove prirodnim ili veštačkim kamenom, ugrađuje prozore i vrata. Zanimanje zidar-fasader je svakim danom sve svestranije, a u svom radu koristi sve veći broj savremenih građevinskih mašina. Danas je na tržištu velika potražnja za ovim stručnjacima. Radno mesto je zagarantovano, a postoji i mogućnost stipendiranja učenika.

Categories: Uncategorized

Tesar

Među građevinskim strukama tesarska struka zahteva najviše specifičnih osobina.

Lekarska potvrda kod upisa mora utvrditi da je učenik sposoban za rad na visini. Dobar tesar mora imati izvrsnu koordinaciju pokreta na visini, i dobar osećaj za prostor, da bi dvodimenzionalno nacrtane konstrukcije mogao zamisliti i u prostoru…
Naravno, ove sposobnosti treba stalno razvijati, a istovremeno izučiti tesarski zanat.
Nekada je tesar radio skoro isključivo sa drvetom.
Najvažniji zadaci tesara su montiranje i demontiranje raznih skela i oplata, kao i izrada i montaža krovnih konstrukcija.
Tesar je prisutan svugde gde treba nešto razmeravati, obezbediti, postaviti privremene objekte, zaštitne ograde ili pokriti krovne konstrukcije najrazličitijim materijalima.
U savremenom građevinarstvu pored prirodnog drveta se koristi mnoštvo prefabrikovanih elemenata od lameliranog, lepljenog drveta, raznih metala i plastike.
Čelične i aluminijske skele, oplate. Postoje oplatni sistemi, razrađeni do zadnjeg šarafa, za čiju montažu je tesaru dovoljan viljasti ključ, šrafciger i mali čekić. A krajnji rezultat je armirano betonska konstrukcija, kakvu je projektant zamislio….
Kod izrade i montaže krovne konstrukcije se može dokazati pravi majstor – koji daje uputstva ostalima za podizanje krova. Gotov krov treba da služi za ponos svakome, ko učestvuje u izradi. Po lepom, starom običaju tesar kad ukuca poslednji ekser u krov, postavlja granu na vrhu, a investitor kači na nju flašu vina i peškire kao doprinos odmaranju nakon iscrpnog rada.
Učenici u školi upoznaju građevinske konstrukcije i materijale. Nauče čitanje građevinskih projekata i pravljenje jednostavnih tehničkih crteža, neizbežnih kod tesarskih radova.
Savlađuju jednostavne proračune, da bi bili sposobni odrediti vrednost radova, i napraviti specifikaciju potrebnog materijala za više vrste poslova.
Na časovima praktične nastave učenici uvežbavaju korišćenje pribora za razmeravanje i obeležavanje, kao i ispravno i bezbedno rukovanje najvažnijim tesarskim alatima, njihovo održavanje.

Tesar je uvek bio, i zasigurno ostaje jedan od najtraženijih građevinskih struka, sa tesarskom diplomom u džepu niko neće ostati bez posla.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress