Stolar

Interesantno je i lepo zanimanje, jer se bavi obradom plemenitog materijala kao što je drvo.
Stolar izrađuje sve proizvode od drveta što podrazumeva:
-osposobljenost za ručnu i mašinsku obradu drveta
-osposobljenost za površinsku obradu
-osposobljenost za sklapanje proizvoda od drveta

Naša školska radionica opremljena je novim mašinama koje su dobijene iz donacije EU za rekonstrukciju i razvoj. Interesovanje učenika za ovaj profil je veliko, jer je stolar, zanimanje sa tradicijom u ovim krajevima, a posebno sada kada se izučava po oglednom programu koji podrazumeva:

-veći broj časova praktične nastave
-programi prilagođeni zanimanju stolar
-manji broj časova nekih opšteobrazovnih predmeta
-primena novih nastavnih metoda

Promene u oglednim odeljenjima omogućavaju da naši učenici budu spremni za rad u praksi, a to je osnovni zahtev svih privrednih subjekata.

NASTAVNI PLAN >>

Categories: Stolar

Tehničar za grafičku pripremu – ogled

 • Grafička priprema je oduvek važila za temelj grafičarstva, karika bez koje je nemoguće zamisliti štamparstvo. Još od prvih oblika umnožavanja pa sve do danas priprema i izrada štamparske forme je polazna faza u procesu štamparskih tehnologija. Nakon završenog kvalitetnog i preciznog procesa pripremanja štamparske forme je moguće proces umnožavanja u nekoj od tehnika štampe. Izradu pripreme (unos teksta, oblikovanje i prelom raznih vrsta materijala za štampu), oblikovanje i formiranje štamparske forme za različite tehnike štampe za koje će se štampati (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa) je faza za koju se obučava TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU.Tokom četvorogodišnjeg školovanja:1. kroz teorijsku nastavu:
  -stiče opšte znanje
  -opštestručno znanje o grafičkim materijalima, grafičkoj opremi i tehnologijama
  – stručno znanje u tehnologiji grafičke pripreme.

  2. kroz praktičnu nastavu:
  -obučava se za rad na računarima, korišćenje operativnog sistema, interneta, office paketa,
  -uči se slepo kucanje
  -obučava se sa najsavremenijim grafičkim programima(COREL DRAW, Adobe Photoshop)

NASTAVNI PLAN >>

Tehničar za oblikovanje grafički proizvoda – ogled

 • Oblikovanje grafičkih proizvoda podrazumeva likovnu interpretaciju na raznim štampanim materijalima kao što su:
  – izrada logotipa (zaštitnog znaka firme),
  – oblikovanje štampanih kancelarijskih materijala (memoranduma, poslovnih koverata itd.),
  – oblikovanje propagadnih materijala (kataloga, brošura, etikete, prospekata, letci, plakati, bilbordi, itd.)
  – oblikovanje amabalaže širokog spetkra (omoti za razne proizvode, kutija, kao ambalaža proizvoda, ambalažnih kesa,itd. oblikovanje tekstova i ilustrovanje ambalaže prehrambenih i drugih proizvoda (konzerve tube omoti, alufolije, itd)
  – oblikovanje novinskih stranica, časopisa, beletristike itd.Tehničari za oblikovanje grafičkih proizvoda za vreme školovanja savladavaju tehniku i tehnologiju grafičkog oblikovanja kako ručnog crtanja tako i na računaru uz obuku primene najsavremenijih profesionalnih programa namenjenih za ovu vrsutu delatnosti, formirajući pritom i estetski kriterium. Osposobljavjaju, se za rad u štamparijama, firmama (pri marketing timonima), elekronskim medijima i drugim privrednim organizacijama ili kao samostalni tehničari za oblikovanje grafički proizvoda.

NASTAVNI PLAN >>

Fotograf

 • -Oduvek su ljudi osećali potrebu da zabeleže stvarnost na nekom mediju kako za sebe tako i za buduća pokolenja…
  -Fotografijom se danas bave mnogi stručnjaci i amateri. Jednima je ona zanat, drugima zabava i stvaranje uspomena, a ponekom i umetničko zanimanje.
  – Fotografija je moćno “izražavanje”, svojim elementima ona čoveka privlači i pruža mu toliko raznolikosti u radu da mu nikada ne može dosaditi.

  Šta radi fotograf?

  Fotograf snima ljude, istorijske događaje različite geografske događaje, specijale zabave…
  Fotografu je omogućeno da kroz fotografiju u gledocu izazove različite osećaje
  Gde se sve koristi fotografija?
  Fotografija se koristi u novinarstvu, reklami, policijskim dokumentacijama, u naučnoj obrazovnoj literaturi, u umetničkom načinu izražavanja

  Kako je moguće napraviti fotografiju?

  Potrebno je mnogo znanja o fotoaparatima, filmovima, uređajima za osvetljavanje, filterima da bi se napravila kvalitetna i lepa fotografija…

  Gde se može naučiti sve što je potrebno da se napravi kavalitena i lepa fotografija?
  U Politehničkoj školi u Subotici.

  Šta obuhvata program obrazovnog profila fotograf?

  Program obuhvata osposobljavanje učenika za samostalan rad pri snimanju i obradu crno-belih fotografija, kolor fotografija i digitalnih fotografija…
  U obrazovnom procesu koriste se savremene obuke i metode rada kroz koje u punoj meri dolazi do izražaja učenička kreativnost.

  Koje su poželjne osobine fotografa?

  Fotograf mora biti kreativan i imati razvijen smisao za estetiku (lepo), poželjno je da bude strpljiv i precizan, kako bi bio spreman i po nekoliko puta ponoviti fotografisanje nekog objekta. Mora imati normalan vid i da dobro raspoznaje nijanse i svetlinu boje, treba da voli rad sa ljudima, poželjno ja da bode komunikativan i ljubazan. Fotoreporter mora biti okretan i spretan, jer mora često brzo reagovati, zato je važno da je zdrav i u dobroj fizičkoj formi. Komercijalni fotograf mora imati vrlo izražen umetnički smisao.

Categories: Fotograf

Tehničar za grafičku doradu

 • IV stepen stručne spreme
 • Završna proizvodnja ili dorada je poslednja, a ujedno i najkompleksnija faza u izradi grafičkog proizvoda, mada zbog specifičnosti pojedinih porizvoda, dorada prati izradu proizvoda od ulaska materijala do finalne faze. To znači da svi grafički proizvodi prolaze kroz doradu
  Tehničari dorade rade na najrazličitijim mašinama, zavisno od vrste proizvoda, ali se dosta poslova obavlja ručno, uz korišćenje različitog materijala. Materijali koji se prerađuju su razne vrste papira, kartoni, lepenke, valovoite lepenke.
  Ostali materijali kao što su folije, lepila, koža, platno, služe za formiranje, sastavljanje, ulepšavanje i oplemenjivanje finalnog proizvoda.
  Finalni proizvodi u grafičkoj doradi su razne knjige (raznih uveza), prospekti, katalozi, sveske, albumi, blokovi, etikete, kartice, brošure, štampane i neštampane kutije, omotnice, fascikle, koverte, kesice.
  Stečenom diplomom tehničara grafičke dorade, stečena znanja omogućuju i nastavljanje školovanja (u okviru naše škole) – V stepen stručne spreme – specijalista grafičke dorade, kao i na Visokoj tehničkoj školi i Fakultetu tehničkih nauka.

NASTAVNI PLAN >>

Tehničar štampe

 • IV stepen stručne spremePostoji nekoliko vrsta tehnika štampe koji se mogu naći u štamparijama i to:
 • -visoka štampa (tipo i flekso štampa)
  -ravna štampa (ofset štampa)
  -duboka štampa (bakro štampa)
  -sito štampa (propusna štampa)

  Politehnička škola vrši osposobljavanje tehničara za visoku, ravnu, i flekso-grafsku štampu. Tehničari štampe rade na različitim štamparskim mašinama a to je određeno različitim štamparskim formama, vrstama boja kojima se štampa, pa čak i materijalima na koje se vrši otiskavanje. Podloga za štampu je najčešće papir, karton, lepenka, valovita lepenka, polietilen folija, aluminijumska folija kao i kombinovani materijali.
  Sveske, školski udžbenici, knjige iz oblasti nauke i književnosti, katalozi, kutije, obrasci, blokovi odštampani u različitim veličinama i bojama, delo su tehničara štampe.

Categories: Tehničar štampe

RUKOVODSTVO ŠKOLE

DIREKTOR: Iso Planić

planiciso@gmail.com


POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Ðendi Danca Arančić – arancicdanca@gmail.com


POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GRAFIČARSTVO I ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Natalija Jakovljev – natalijajakovljev@gmail.com


KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Slavko Duvnjak – slavkoduvnjak@tippnet.rs


KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Slavko Duvnjak – slavkoduvnjak@tippnet.rs


KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČE RADA GRAFIČARSTVO

Žarko Andrić


STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG: Svetlana Beljanski – svetlanabeljanski@gmail.com

PSIHOLOG: Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@yahoo.com


PRAVNIK

Isidora Dokić


NASTAVNIK ZADUŽEN ZA RAD SA VANREDNIM UČENICIMA

Ljiljana Belovljev Krnajski


KOORDINATOR TIMA ZA ZAŠTITU DECE OD NASILjA

Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@yahoo.com


DOMAR

Tihomir Feješ

Categories: Školska uprava