Raspored zvonjenja

 

Прва смена

1. час

7,30 – 8,15

2. час

8,20 – 9,05

одмор 15 мин.

3. час

9,20 – 10,05

4. час

10,10 – 10,55

одмор 10 мин.

5. час

11,05 – 11,50

6. час

11,55 – 12,40

7. час

12,45 – 13,25

Друга смена

1. час

13,30 – 14,15

2. час

14,20 – 15,05

одмор 15 мин.

3. час

15,20 – 16,05

4. час

16,10 – 16,55

одмор 10 мин.

5. час

17,05 – 17,50

6. час

17,55 – 18,40

7. час

18,45 – 19,25

РАСПОРЕД СКРАЋЕНОГ ЗВОЊЕЊА

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА   ПОПОДНЕВНА СМЕНА

 

1. час            7,30 – 8,05                  1. час    12,20 – 12,55

2. час            8,10 – 8,45                  2. час    13,00 – 13,35

3. час            9,00 – 9,35                  3. час    13,50 – 14,25

4. час            9,40 – 10,15                4. час    14,30 – 15,05

5. час          10,20 – 10,55                5. час    15,10 – 15,45

6. час          11,00 – 11,35                6. час    15,50 – 16,25

7. час          11,40 – 12,15                7. час         16,30 – 17,05

Read More…

Categories: Raspored zvonjenja

Nenastavno osoblje u školskoj 2013/2014. godini

Ваннаставно особље

 

Име и презиме

Радно место

Исо Планић Директор школе
Ђенђи Аранчић Данча Помоћник директора
Наталија Јаковљев Помоћник директора
Славко Дувњак Координатор практичне наставе
Светлана Бељански Педагог
Александра Радуловић Зеленика Психолог
Роберт Пејновац Библиотекар
Исидора Докић Секретар школе
Ева Милодановић Руководилац рачуноводства
Ана Мачковић Административни радник
Татјана Агоштон Административно -финансијски радник
Илона Тиквицки Административни радник
Тибор Чисар Домар школе
Иван Колар Помоћни радник
Бранислав Гршић Помоћни радник
Тихомир Фејеш Помоћни радник
Ката Бечкеи Спремачица
Викторија Будановић Спремачица
Ерика Чисар Спремачица
Јелена Нимчевић Спремачица
Ружа Његомир Спремачица
Валерија Олах Спремачица
Верица Рачмањ Спремачица
Силвиа Рафаи Спремачица
Мирјана Tојагић Спремачица

Učenici generacije

Br. Ime Razred Šk. godina
1. Rudić Vranić Dejan VT4/3 2001/2002.
2. Hirjovatij Andrej VT4/1 2002/2003.
3. Petrović Đorđe VT4/1 2003/2004.
4. Dulić Glorija VT4/1 2004/2005.
5. Keszeg Levente VT4/2 2005/2006.
6. Ćosović Tamara VT4/1 2006/2007.
7. Đukić Dejan VT4/1 2007/2008.
8. Spígel Enikő GFT4/6 2008/2009.
9. Kóródi Atila VT4/2 2009/2010.
10. Nagy Timea VT4/2 2010/2011.
11. Kapor Lena TPA4/7 2011/2012.
12. Fehérvári Csilla VT4/2 2012/2013.
13. Nagy Attila AT4/2 2013/2014.
14. Uvalić Ksenija TPA411 2014/2015.
sportista gen. Škoro Jovan GFT 4/15
majstor gen. Štetaković Darko G 3/5
15. Kovács Pécskai Emese GFT 4/10 2015/2016.
sportista gen. Tumbas Aleksandar GFT 4/13
majstor gen. Kinčeš Kristijan G 3/5
16. Ibolja Torma AT 4/2 2016/2017.
sportista gen. Petar Paunović AT 4/1
majstor gen. Sabolč Boroš G 3/6

 

Categories: Učenici generacije

Građevinski tehničar za visokogradnju

 • Kad neko spominje čuda današnjeg sveta, uglavnom misli na lepote prirode, ili na neku neverovatnu građevinu moderne arhitekture.
  Ovi čudesni objekti su produkti savremene tehnologije gradnje, računarske obrade podataka i kvalitetnih stručnjaka.
  Sadašnji nivo tehnologije gradnje i informatike je rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva, i njegov dalji razvitak je neminovan.
  Stručnjaci međutim uvek kreću sa nule, i tokom čitavog radnog veka stiču svoja stručna znanja i umeća, bez kojih ne bi mogli raditi u građevinarstvu.
  Tehničari i inženjeri današnjice moraju odgovarati drugačijim izazovima od svojih predaka. Ranije je pojedinac sam projektovao zgrade, i vladao svim momentima gradnje. Kasnije se razvila podela zadataka, da bi danas bilo neizbežno učestvovanje raznih timova stručnjaka u izgradnji složenijih objekata.
  Nekad su tehničari i inžinjeri morali čuvati u glavi veliki broj podataka, i poznavati, pa i praktikovati više vrsta proračuna. Kasnije su primenjivali različite priručnike i tabele u cilju smanjivanja mora računanja.
  Danas je dovoljno, ali svakako i potrebno da tehničari, inženjeri poznavaju metode i ciljeve proračuna, ali samu kalkulaciju izvršavaju računari u svega nekoliko sekundi.
  Građevinske proizvode možemo naći na internetu, ili uzimati sa propagandnih  CD-a, DVD-a uz veliki broj informacija o primeni, veličini i kvaliteta kao i o načinu ugradnje proizvoda.
  Pored poznavanja klasičnog i savremenog načina gradnje, građevinac danas mora vladati i nekim specialnim softverima za crtanje na računaru (AutoCAD, ArchiCAD), za rad sa tabelama (Excel), za pisanje teksta (Word), za organizaciju građenja (MsProject), za obračun radova (Norma Base) i za statiku (Radimpex, Axis).
  Građevinac može naći zaposlenje u projektovanju ili u izvođenju. Projektovanje je pravi izazov za one, koji vole provoditi duže vreme u kancelariji pred računarom, imaju mnoštvo dobrih ideja, i spremni su te ideje pretvoriti u kvalitetne crteže. U procesu projektovanja objekta su veoma važni i razni statički proračuni, za koje danas postoje specializovani softveri. U računar treba unositi odgovarajuće parametre, a dobijene rezultate treba analizirati, izvlačiti potrebne zaključke.
  Kod izvođenja je važna sposobnost dobre komunikacije sa svim ostalim učesnicima. Treba steći ugled, poštovanje kolega, šefova i izvršilaca radova. Pored poznavanja struke, važno je imati i sposobnost brzog donošenja odluka, i uvek treba znati koga treba konsultovati u cilju pronalaženja najboljeg rešenja. Tehničar na gradilištu koordinira svim radovima, po uputstvima inžinjera, kontroliše količine i kvalitet izvršenih radova. Vodi dokumentaciju gradilišta.
  Krajnji cilj svakog projektovanja i jeste izgradnja objekta, i jedinstven je osećaj gledati uspešno završenu građevinu, na čijoj smo realizaciji i mi učestvovali…
  Tokom školovanja u građevinskoj srednjoj školi učenici upoznaju osnove građevinarstva, razne materijale i konstrukcije. Razvijaju sposobnost rešavanja zadataka iz matematike i fizike, što je neizbežno da bi shvatili i rešavali statičke probleme.
  Naučeni računarski softveri mogu biti veoma korisni u kasnijoj karijeri, bez obzira na to, u kojim oblastima će se neko zapošljavati.
  Naučiće svoje ideje prikazati tradicionalnim tehničkim crtežima, a isto to i pomoću računara crtežima ili trodimenzionalnim modelima.
  Dobijena diploma građevinskog tehničara za visokogradnju može biti dobra osnova za nastavljanje školovanja na svim tehničkim višim školama i fakultetima.

NASTAVNI PLANOVI

02 Građev. tehn visokonisko opšti – tabela

04 Građev. tehn visokonisko stručni – tabela

06 Građev. tehn visokonisko opšti-stručni – tabela

Arhitektonski tehničar – ogled

 • Graditeljstvo je jedan od najstarijih i najlepših kreativnih delatnosti. Njegov najatraktivniji element je izrada projekata, pri čemu, uz pridržavanje tehničkih zahteva, pojedinac može, takoreći, bezgranično ispoljiti svoju maštu, osećaj za umetnost i svestrano znanje.
  Obrazovanje na smeru za arhitektonske tehničare obezbeđuje upravo znanje koje je neophodno za sticanje i dalji razvoj individualnih sposobnosti. Naši maturanti će u pogledu stečenih veština biti rado viđeni saradnici bilo kojeg projektnog biroa, ili mogu nastaviti školovanje na nekom od arhitektonskih ili građevinskih fakulteta.
  Tokom obrazovanja u našoj školi učenici će se upoznati sa osnovama slobodoručnog crtanja i statičnih proračuna, sa organizacijom građevinskih radova i izradom maketa.
  Uz to, izučavaće i istoriju i razvoj umetnosti i arhitekture. Sa ovom strukom takođe je povezan i urbanizam, zaštita spomenika i društvene sredine.

NASTAVNI PLANOVI

02 AT opšti – tabela

04 AT stručni – tabela

AT opšti – stručni predmeti-tabela

Građevinski tehničar za hidrogradnju

 1. Je zanimanje iz oblasti građevinarstva za koje obrazovanje traje četiri godine.U prvom razredu učenici se osposobljavaju za izradu tehničkih crteza u olovci i u tušu, upoznaju se sa građevinarstvom, objektima visokogradnje materijalima za izgrdnju objekata, i prikazivanje objekata u odgovarajućim projekcijama.
  U drugom razredu matematičkim postupcima rešavaju problematiku stabilnosti objekta i prikupljanja osnovnih podataka za dimenzionisanje objekata.U trećem i četvrtom razredu učenici detaljnije izučavaju i dimenzionisu elemente grupe objekata koji služe za:

  -korisćenje vode kao sto je vodovodna mreža, bazeni, rezervoari, sistenimi za navodnjavanje, bunari, kanali, prirodni vodotoci, crpne stanice….
  -korisćenje snage vode kao sto su hidroeklektrane, plovni putevi, brzotoci, prelivi,…
  -zaštitu od vode i zaštitu vode – nasipi, kanalizaciona mreža, prečistaci, sistemi za odvodnjavanje, obaloutvrde, regulisanje rečnih tokova, akumulacije….

  Tokom sve četiri godine učenici se osposobljavaju da koriste programe na računarima za obradu teksta, grafičko prikazivanje podataka i izračunavanja u Exelu, grafičko prikazivanje objekata kroz crteže u Auto Cad-u.

  Praksa:
  U prvom razredu je predviđen obilazak i analiza objekata visokogradnje
  U drugom razredu učenici upoznaju objekte hidrogradnje
  U trećem razredu praksa se odvija kroz analizu objekata hidrogradnje
  U četvrtom razredu posetom hidrotehničkim ustanovama.

  NASTAVNI PLANOVI

  02 Hidrograđevinar opšti – tabela

 2. 04 Hidrograđevinar stručni – tabela
 3. 06 Hidrograđevinar opšti-stručni predmeti-tabela