ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О УЧЕЊУ КРОЗ РАД

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О УЧЕЊУ КРОЗ РАД

February 3, 2022 Uncategorized 0

У четвртак, 3. фебруара, у просторијама Политехничке школе, у оквиру дуалног модела образовања, потписани су уговори о учењу кроз рад између ученика образовног профила – техничар штампе, њихових родитеља и послодаваца код којих ће ученици реализовати практичну наставу. Будући техничари штампе потписали су уговор са штампаријама „Ротографика“ и „Бирографика МБ“ у Суботици. Од дуалног модела образовања бенефите имају и компаније и ученици, али и град Суботица. Кроз овај вид образовања, ученици уче кроз рад, стичу неопходна знања, вештине и компетенције, припремају се за посао у струци, а компаније добијају обучене и спремне кандидате.

EnglishHungary