ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

October 20, 2021 Uncategorized 0

И одрасли имају прилику да докажу своје знање!

Суботичка Политехничка школа је једна од првих школа у Србији у којој је омогућено стицање квалификација кроз поступак признавања претходног учења. Овај поступак омогућује препознавање, процену и признавање знања и вештина стечених кроз обуке, животно и радно искуство, и да се за тако призната знања добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација.

Шта то практично значи?

Нудимо могућност одраслима који из различитих разлога нису завршили школовање да добију квалификацију једнаку оној стеченој кроз формално образовање. Када заинтересовани појединац дође у Политехничку школу, добије саветника и пролази процедуру да докаже стручне компетенције које има. На овај начин може да стекне уверење о стеченим компетенцијама или сертификат о стеченој квалификацији на нивоу II и III, и такав документ му онда омогућава бржу и квалитетнију транзицију ка свету рада. Цео поступак од пријаве кандидата до стицања сертификата требало би да траје највише три месеца.

За сада Политехничка школа издаје сертификат, уверење или потврду у подручју рада Геодезија и грађевинарство, за квалификацију РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ, ТЕСАР, ЗИДАР и АРМИРАЧ-БЕТОНИРАЦ.

Заинтересовани кандидати се могу јавити саветницама за ППУ на и-мејл: ppu@politehnickssu.edu.rs или на телефоне: Александра Радуловић Зеленика – 063/512-863; Ђенђи Аранчић Данча – 060/8554-080; Наталија Трбовић Тољагић 063/587-847.

Информације о радном времену саветница и друге основне информације заинтересовани могу добити у секретаријату Школе на и-мејл: office@politehnickasu.edu.rs или на телефон 024/663-101.

EnglishHungary