OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

January 15, 2021 Uncategorized 0

Poštovane kolege, roditelji i učenici,

Drugo polugodište u Politehničkoj školi počinje u ponedeljak 18. januara.
U 10 odeljenja sa manje od 16 učenika nastava će se izvoditi u potpunosti u školi. To su odeljenja:

  1. G13
  2. G14
  3. D15
  4. TON16
  5. G22
  6. GT23
  7. TPA25
  8. GFT210
  9. GI34
  10. G36

Na časovima vežbi nastava će se realizovati isključivo u školi, neposrednim putem.
Praktična nastava će se realizovati neposrednim putem – u preduzećima i školskim radionicama, svake nedelje.
Svi ostali časovi (teorija) u odeljenjima koja imaju 16 i više učenika realizuju se po kombinovanom modelu koji podrazumeva naizmeničnu smenu neposrednog pohađanja nastave i učenja na daljinu – učenici će nastavu pratiti naizmenično jedne nedelje u školi, a druge na daljinu.
Časovi građanskog vaspitanja i verske nastave realizuju se isključivo putem učenja na daljinu.
Izabrana platforma za rad na daljinu je Gugl učionica (Goggle Classroom) uz opciono korišćenje aplikacije Gugl sastanak (Goggle Meet) koja omogućava realizaciju učenja na daljinu uz komunikaciju u realnom vremenu.
Časovi nastave traju 30 minuta, odmori traju najmanje 10 minuta. Raspored zvonjenja je isti kao i na početku prvog polugodišta.
Tokom nastave u školi dosledno će se primenjivati sve epidemiološke mere zaštite od zarazne bolesti. Mere su za sada iste kao i u prvom polugodištu.
Učenici koji su na osnovu posebnog izjašnjavanja roditelja i odobrenja direktora pratili nastavu isključivo onlajn nastavljaju praćenje nastave na isti način kao i tokom prvog polugodišta.
Ukoliko je nekome od učenika potvrđeno prisustvo KOVID virusa PCR testom ili je u izolaciji zbog kontakta sa KOVID pozitivnim licima, potrebno je da se prijavi odeljenjskom starešini.

Direktor
Iso Planić

EnglishHungary