KONAČNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

KONAČNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Konačni rezultati prijemnog ispita za likovne tehničare i tehničare dizajna enterijera i industrijskih proizvoda istaknuti su u holu Politehničke škole (Maksima Gorkog 38).

HungaryEnglish