PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

June 15, 2020 Uncategorized 0

Preliminarni rezultati prijemnog ispita za likovne tehničare i tehničare dizajna enterijera i industrijskih proizvoda istaknuti su u holu Politehničke škole.

Žalbe na vrednovanje radova od strane komisije za ocenjivanje se ne mogu ulagati.

Žalbe za pogrešno sabiranje bodova pojedinačnih delova ispita moguće je podneti 16. juna 2020. godine, od 10.00 do 16.00 časova u sekretarijatu škole.

Isticanje konačnih rezultata prijemnog ispita – 17. jun 2020. do 8 časova.

EnglishHungary