DINAMIKA PRIJEMNOG ISPITA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIKOVNI TEHNIČAR I TEHNIČAR DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTIJSKIH PROIZVODA

DINAMIKA PRIJEMNOG ISPITA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIKOVNI TEHNIČAR I TEHNIČAR DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTIJSKIH PROIZVODA

petak,  12. jun 2020. ispit iz Crtanja (od 8 časova)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom i šifrom učenika, pribor za crtanje (ugljeni štapići, tuš, meke olovke (B olovke), selotejp makaze, krpica za brisanje)

Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min)   

subota, 13. jun 2020. ispit iz Slikanja (od 8 časova)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom i šifrom učenika, pribor za slikanje (četkica, paleta za mešanje boja, posuda za vodu, tempere  ili akrili, krpica, makaze, selotejp)

Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min)

nedelja 14. jun 2020. ispit iz Vajanja (od 8 časova)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom i šifrom učenika, alatke za izradu (mogu se poneti po želji)

Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min)

ISPIT SE REALIZUJE U PROSTORIJAMA ŠKOLSKE RADIONICE POLITEHNIČKE ŠKOLE, MATIJE GUPCA 8.

PROZIVKA KANDIDATA SE VRŠI U 7.30 ČASOVA

Napomena:

  • Žalbe na eventualne neregularnosti u odnosu na Pravilnik mogu se ulagati do 12h naradnog dana u odnosu na održani deo Prijemnog ispita (za crtanje do 12h 13.6.2020., za slikanje do 12h 14.6.2020., za vajanje do 12h 15.6.2020.
  • Žalbe na vrednovanje radova od strane komisije za ocenjivanje se ne mogu ulagati.
  • Žalbe za pogrešno zbrajanje bodova pojedinačnih delova ispita moguće je podneti do 15h 16.6.2020.
  • Komisija za žalbe daje odgovor za svaki predviđeni rok za žalbe do 18h tekućeg dana.

16. jun 2020.  do 12 časova: Isticanje preliminarnih rezultata ispita

17. jun 2020.  do 12 časova : Isticanje konačnih rezultata prijemnog ispita.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED–OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

Poštovani roditelji, obaveštavamo Vas da je na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) od ove godine dostupna i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu. (Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi).

Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis.

Usluga će biti dostupna na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) u periodu upisa u redovne škole, pa Vas molimo da pratite objave na portalu.

HungaryEnglish