STRUČNI IZLET U BEOGRAD

STRUČNI IZLET U BEOGRAD

U četvrtak, 26. septembra 2019. godine, učenici odeljenja GFD 2/9, GFO 3/8 i GFP 3/9 Politehničke škole, u sklopu jednodnevne stručne eskurzije, posetili su štampariju Politika i sajam „Grafima“ u Beogradu.

U štampariji su se učenici upoznali sa mašinama najnovije tehnologije na kojima se osvetljava i razvija štamparska forma potrebna u daljem procesu štampe. Videli su kako se izvodi proces štampe dnevnih novina na engleskoj ofset rotacionoj mašini, a u pogonu za ekspediciju prikazan je proces uobličavanja ekspedicije i dorade dnevnih novina. Zatim su učenici imali prilike da vide tabačne ofset mašine na kojima se štampaju luksuzni časopisi i magazini.

Učenici su zatim posetili Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije „Grafima“, na kojem se predstavilo 65 domaćih i 6 stranih izlagača. Na sajmu su prezentovana dostignuća mašinske industrije, sofisticirane napredne tehnologije, namenske informacione tehnologije, dizajnerski hardver i softver, kreativni-umetnički grafički žanrovi firmi iz zemlje i celog sveta.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED–OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

Poštovani roditelji, obaveštavamo Vas da je na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) od ove godine dostupna i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu. (Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi).

Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis.

Usluga će biti dostupna na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) u periodu upisa u redovne škole, pa Vas molimo da pratite objave na portalu.

HungaryEnglish