JUBILARNI, 25. BROJ ŠKOLSKOG LISTA „POLIINFO“

JUBILARNI, 25. BROJ ŠKOLSKOG LISTA „POLIINFO“

Iz štampe je izašao, novi, 25,  jubilarni broj školskog lista Politehničke škole, „Poliinfo“. U već prepoznatljivim rubrikama izveštavamo vas  o svim važnim događajima koji su obeležili polugodište koje polako ostaje za nama. Pišemo o  aktivnostima i radionicama koje su učenici pohađali u školi ili van nje, o literarnim , likovnim i foto – konkursima, a naposletku i o nagradama koje su bile logičan rezultat  upornosti i zalaganja učenika i njihovih profesora i mentora. Zahvaljujući Zoranu Markoviću, profesoru geografije, upoznajemo vas sa čudesnim svetom ptica Subotice i okoline, a zahvaljujući Irini Jurić, vodimo vas u daleki ruski grad Ufu. Izdvajamo i zanimljiv intervju sa Draganom Stojmenovićem, profesorom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i duhoviti učenički tekst koji govori o društvenim grupama među mladima.  U proteklom periodu je u Politehničkoj školi bilo više učenika koji su pisali pesme, pa smo, napravivši izbor, u ovom broju objavili nekoliko pesama iz pera različitih učenika, te po broju objavljenih pesama ovaj, 25. broj prednjači u odnosu na prethodne.

Politehnička škola obrazuje učenike različitih grafičkih smerova, pa učenici učestvuju u svim fazama izrade lista (fotografisanje, prelom teksta, dizajn korica, štampa, grafika dorada…). 
Osim tekstova na srpskom jeziku, u školskom listu “Poliinfo” nalaze se i tekstovi na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku.
Časopis  u elektronskom obliku može da se pročita na internet prezentaciji škole.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED–OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

Poštovani roditelji, obaveštavamo Vas da je na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) od ove godine dostupna i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu. (Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi).

Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis.

Usluga će biti dostupna na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) u periodu upisa u redovne škole, pa Vas molimo da pratite objave na portalu.

HungaryEnglish