Operater osnovnih građevinsкih radova

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Ако желиш да се брзо запослиш и будеш добар, цењен и добро плаћен мајстор – наш образовни профил оператер основних грађевинских радова је савршен избор за тебе! Школовање траје три године и пружа вид практичне наставе – у првом разреду један, у другом два, у трећем чак три дана! Тако ћеш имати прилику да стекнеш неопходна знања и вештине за четири кључна занимања у грађевини – тесарске, армирачке, бетонске и зидарске радове. Наша школа примењује дуални модел образовања што значи да ћеш имати прилику да стекнеш практично искуство на правим градилиштима. Осим тога, кроз теоријски део технологије рада, научићеш како да читаш пројекте, организујеш радно место и израђујеш предрачуне и калкулације цена.

Након завршетка овог образовног профила, не само да ћеш бити оспособљен за различите грађевинске радове, већ ћеш имати широко знање из различитих области које су неопходне у грађевинској индустрији. То ће ти отворити врата ка брзом запошљавању и могућностима за даље усавршавање и напредовање.

Подручје рада

Геодезија и грађевинарство

Трајање

3 гoдинe

Компетенције – знања, вештине и умења која се стекну у току школовања

 • Планирање и организација сопственог рада на изградњи мањих и монтажних објеката
 • Припремни радови на изградњи мањих и монтажних објеката
 • Извођење основних радова на изградњи мањих и монтажних објеката
 • Завршни радови на изградњи мањих и монтажних објеката

Могућности запошљавања

 • Градитељ кућа
 • Монтажер грађевинских предфабрикованих конструкција
 • Монтажер куће
 • Зидар
 • Армирач
 • Тесар
 • Тесар-калупар
EnglishHungary