UČENICI POLITEHNIČKE ŠKOLE IZRAĐUJU KANCELARIJSKI MATERIJAL

EnglishHungary