НОВА ЕРА УЧЕЊА КРОЗ РАД ( WBL PRO 2.0)

НОВА ЕРА УЧЕЊА КРОЗ РАД ( WBL PRO 2.0)

September 20, 2023 Uncategorized 0

WBL PRO 2.0 jе пројекат који je финансиран из ERASMUS + фондације. У пројекат су укључене школе и организације из Шпаније, Аустрије, Ирске, Словеније, Италије, Мађарске, Србије.

Пројекат се фокусира на развој и изградњу/надоградњу дигиталне платформе, на промоцију иновативних приступа у дуалном образовању, укључивање и разматрање потреба свих учесника у процесу (ученика, наставника и компанија), коришћење дигиталних технологија за педагошке, административне, техничке и организационе промене, доступност информација, омогућавање могућности учења, развој вештина и препознавање исхода учења.

Поносни смо на учешће у пројекту.

EnglishHungary