HITNO-DOPIS ZA SREDNJE ŠKOLE

HITNO-DOPIS ZA SREDNJE ŠKOLE

March 6, 2021 Uncategorized 0

SREDNjA ŠKOLA

– direktoru

PREDMET: Obaveštenje o ostvarivanju nastave na daljinu u srednjim školama u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine

Poštovana/-i,

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine ostvaruju nastavu na daljinu. U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti doneta odluka na organizaciji rada škola u narednom periodu. Podsećamo da su škole u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.

Potrebno je da upotrebite sve postojeće kanale komunikacije sa ciljem neodložnog obaveštavanja zaposlenih, učenika i njihovih roditelja o načinu ostvarivanja nastave u narednoj sedmici 

Srdačno,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

EnglishHungary