MATEMATIKA JE OSNOVA

MATEMATIKA JE OSNOVA

September 17, 2020 Uncategorized 0

Međunarodno matematičko takmičenje „Kengur bez granica” 2020. se održava u četvrtak, 17. septembra, sa početkom u 10 časova.

U stručnim tehničkim školama, matematika je osnova na kojoj počiva obrazovni proces, a cilj ovog takmičenja je popularizacija matematike, kao i približavanje učenicima svih prirodnih nauka.

https://www.youtube.com/watch?v=7YgLoEF0_0w&fbclid=IwAR20s3BXdtsBd6TH1yUtRROil_LEzu0bMx1jzFyZ84le-kILIwTDZHMUwkE

EnglishHungary