КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Ученички радови настали током онлајн наставе

Одељења: ГФП 3-9, ТОН 4-5 и ЛТ 4-13

Предмети: Основе веб дизајна, Рачунарска графика и Рачунарска графика и мултимедији

Ментор: Жељко Гарић

Ученички радови настали током онлајн наставе

Фотографија ЛТ 2-11, Сликање портрета ЛТ 3-11, Сликање фигуре ЛТ 4-13

Ментор: Срђан Милодановић

Ученички радови настали током онлајн наставе

Цртање  и сликање ЛТ 4-13, ЛТ 3-11, ЛТ 2-11

Ментор: Зита Шухајда

EnglishHungary