Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA:

dan vremе
PONEDELJAK ———
UTORAK 13,30 – 14,30
SRЕDА ———
ČETVRТАК 15,30 – 16,30
PЕТАК ———

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

ISPITNI ROKOVI:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Termini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI  2.10.2018. – 11.10.2018. 22.10.2018. – 30.10.2018.
DECEMBARSKI 28.11.2018. – 5.12.2018. 13.12.2018. – 21.12.2018.
FЕBRUARSKIzavršni ispit 1.02.2019. – 9.02.2019. 20.02.2019. – 1.03.2019.
 АPRILSKI MAJSKI – VANREDAN ROK 27.03.2019. – 3.04.2019.  9.04.2019. – 18.04.2019.
 ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 3.06.2019. – 8.06.2019.  20.06.2019. – 28.06.2019.
 АVGUSTOVSKI  15.08.2019. – 20.08.2019.  24.08.2019. – 31.08.2019.

 CENOVNIK

Ažurirano: 19.06.2019.

AKTIVNOSTI U AVGUSTU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

  • PRIPREMNA NASTAVA                 12-16.08.2019.
  • RAZREDNI ISPITI                          19-20.08.2019.
  • POPRAVNI ISPITI                           21-24.08.2019.
  • IZVLAČENjE TEMA ZA MATURSKI RAD          21.08.2019.

IZVLAČENjE TEMA ZA ZAVRŠNI ISPIT            21.08.2019.

  • MATURSKI ISPIT                           27-30.08.2019.

pismeni ispit iz maternjeg jezika    27.08.2019. u 9

test za tehničare za graf. pripremu    27.08. 2019. u 10 časova

test za tehnič. za oblik. nam. i enter.  29.08. 2019. u 10 časova

test za arhitektonskog tehničara        28.08. 2019. u 10 časova

(detalji o zakazanim terminima istakuti su na oglasnoj tabli u školi)

  • UPIS U II, III i IV RAZRED              29.08.2019.  od 8-13

(svaki odeljenjski starešina svoje odeljenje)

  •  PODELA DIPLOMA                         3.09.2019. u 1100