Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA:

dan vremе
PONEDELJAK ———
UTORAK ———
SRЕDА ———
ČETVRТАК 14.00 – 15.00
PЕТАК 11.20 – 12.20

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

Mole se kandidati da jedan dan unapred  obaveste školu    (office@politehnickasu.edu.rs) ako su sprečeni da dođu na ispit u zakazanom terminu.

ISPITNI ROKOVI:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Termini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI, maturski ispit  1.10.2020. – 10.10.2020. 20.10.2020. – 30.10.2020.
DECEMBARSKI 25.11.2020. – 5.12.2020. 14.12.2020. – 22.12.2020.
FEBRUARSKI, maturski ispit
FEBRUARSKI NOVI, Završni ispit – NOVI
FEBRUARSKI – DOPUNA (mart)
1.02.2021. – 10.02.2021. 22.02.2021. – 4.03.2021.
АPRILSKI 6.04.2021. – 12.04.2021.  19.04.2021. – 29.04.2021.
ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 1.06.2021. – 10.06.2021.  21.06.2021. – 30.06.2021.
АVGUSTOVSKI, maturski ispit 15.08.2021. – 20.08.2021.  24.08.2021. – 31.08.2021.

Ažurirano: 22.02.2021.

HungaryEnglish