Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA:

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE:

Vanredni učenici će moći od 18. maja 2020. godine prijavljivati ispite elektronskim putem na mejl adresu office@politehnickasu.edu.rs (obrazac za prijavu se nalazi ispod ovog obaveštenja).
Konsultacije sa predmetnim nastavnicima se mogu obaviti putem elektronske pošte.
Za mejl adrese nastavnika se obratite molbom u sekretarijatu Škole.
Polaganje ispita biće organizovano tokom juna uz sve propisane mere zaštite.
Raspored polaganja ispita će biti objavljivan svakog petka (u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata). Raspored se nalazi u tabeli na dnu ove stranice.
Uplate za polaganje ispita se, kao i do sada, vrše na tekući račun škole.

dan vremе
PONEDELJAK ———
UTORAK ———
SRЕDА ———
ČETVRТАК ———
PЕТАК ———

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

ISPITNI ROKOVI:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Termini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI, maturski ispit  1.10.2019. – 10.10.2019. 22.10.2019. – 31.10.2019.
DECEMBARSKI 25.11.2019. – 3.12.2019. 11.12.2019. – 20.12.2019.
FЕBRUARSKI, završni ispit 3.02.2020. – 11.02.2020. 19.02.2020. – 28.02.2020.
АPRILSKI MAJSKI – VANREDAN ROK 1.04.2020. – 8.04.2020.  23.04.2020. – 30.04.2020.
ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 1.06.2020. – 10.06.2020.  22.06.2020. – 30.06.2020.
АVGUSTOVSKI, maturski ispit 13.08.2020. – 19.08.2020.  24.08.2020. – 31.08.2020.

Ažurirano: 20.08.2020.

HungaryEnglish