Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA:

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE:

Vanredni učenici će moći od 18. maja 2020. godine prijavljivati ispite elektronskim putem na mejl adresu office@politehnickasu.edu.rs (obrazac za prijavu se nalazi ispod ovog obaveštenja).
Konsultacije sa predmetnim nastavnicima se mogu obaviti putem elektronske pošte.
Za mejl adrese nastavnika se obratite molbom u sekretarijatu Škole.
Polaganje ispita biće organizovano tokom juna uz sve propisane mere zaštite.
Raspored polaganja ispita će biti objavljivan svakog petka (u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata).
Uplate za polaganje ispita se, kao i do sada, vrše na tekući račun škole.

dan vremе
PONEDELJAK ———
UTORAK ———
SRЕDА ———
ČETVRТАК ———
PЕТАК ———

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

ISPITNI ROKOVI:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Termini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI, maturski ispit  1.10.2019. – 10.10.2019. 22.10.2019. – 31.10.2019.
DECEMBARSKI 25.11.2019. – 3.12.2019. 11.12.2019. – 20.12.2019.
FЕBRUARSKI, završni ispit 3.02.2020. – 11.02.2020. 19.02.2020. – 28.02.2020.
АPRILSKI MAJSKI – VANREDAN ROK 1.04.2020. – 8.04.2020.  23.04.2020. – 30.04.2020.
ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 1.06.2020. – 10.06.2020.  22.06.2020. – 30.06.2020.
АVGUSTOVSKI, maturski ispit 13.08.2020. – 19.08.2020.  24.08.2020. – 31.08.2020.

CENOVNIK

Ažurirano: 13.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:

024/663-101од 9 до12 часова

ИЛИ  ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

office@politehnickasu.edu.rs

OBAVEŠTENјE

OBAVEŠTAVAMO UČENIKE, RODITELjE I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA SVE INFORMACIJE MOGU DOBITI PUTEM TELEFONA:

024/663-101 od 9 do12 časova

ILI  PREKO ELEKTRONSKE POŠTE:

office@politehnickasu.edu.rs

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK TANULÓINKAT, SZÜLEIKET ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYT HOGY MINDEN INFORMÁCIÓT

9 és12 óra  közt a  024/663-101-es telefonszámon

VAGY A KÖVETKEZŐ LEVÉLPOSTÁN KAPHATNAK:

 office@politehnickasu.edu.rs

HungaryEnglish