Tehničar za pejzažnu arhitekturu

Voliš cveće i drveće? Voliš da crtaš i stvaraš lepši i zeleniji svet? Tehničar za pejzažnu arhitekturu je zanimanje za kreativne učenike, koji vole boravak u prirodi i žele da oplemene okruženje u kojem žive.

Pejzažna arhitekura je prostorna disciplina koja se bazira na biološkim, ekološkim, tehničkim i umetničkim disciplinama. Pored projektovanja, podizanja i negovanja zelenih površina gradskih i vangradskih prostora, znanje pejzažnog arhitekte obuhvata i proizvodnju cvetnih vrsta, ukrasnog drveća i žbunja, aranžiranje biljnog materijala.

Nastavni program obuhvata i praktičnu nastavu, koja se najvećim delom izvodi u školskom stakleniku.

Predviđeno je da učenici ovog profila, nakon završenog školovanja, budu osposobljeni za poslove na projektovanju i održavanju zelenih površina, rad na proizvodnji i gajenju biljaka u rasadnicima, kao i rad u cvećarama.

Diploma tehničara za pejzažnu arhitekturu učenicima omogućava nastavak studija na šumarskom, poljoprivrednom, građevinskom ili arhitektonskom fakultetu.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:

024/663-101од 9 до12 часова

ИЛИ  ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

office@politehnickasu.edu.rs

OBAVEŠTENјE

OBAVEŠTAVAMO UČENIKE, RODITELjE I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA SVE INFORMACIJE MOGU DOBITI PUTEM TELEFONA:

024/663-101 od 9 do12 časova

ILI  PREKO ELEKTRONSKE POŠTE:

office@politehnickasu.edu.rs

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK TANULÓINKAT, SZÜLEIKET ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYT HOGY MINDEN INFORMÁCIÓT

9 és12 óra  közt a  024/663-101-es telefonszámon

VAGY A KÖVETKEZŐ LEVÉLPOSTÁN KAPHATNAK:

 office@politehnickasu.edu.rs

HungaryEnglish