Pomoćni nastavni materijali

Politehnička škola -- promocija

Politechnikai Iskola -- Promóciós film

Grafičarstvo

Politehnička škola Subotica -- Grafičarstvo

Praktična nastva -- Kompjuterska izrada kutije za lak (na Mađarskom jeziku -- magyarul)

Praktična nastava -- Összecsukható doboz (na Mađarskom jeziku -- magyarul) -- Zoraje Tihomir prof.

Praktična nastava -- Rajz (na Mađarskom jeziku -- magyarul) -- Kosányi Debóra prof.

Zadatak 3 -- Baner -- Prof. Mirjana Mitrić

Zadatak 3 Baner- nastavak

Zadatak 4 -- Vežbe sa tekstom -- Prof. Mirjana Mitrić

Obrada bitmape 1 -- prof. Tamara Mitrović

Obrada bitmape -- prof. Tamara Mitrović

Formatiranje teksta -- osnovne alatke -- prof. Edina Bicskei

Kreativna tipografija kroz obradu fotografije -- Prof. Tihomir Zoraje

Ripped paper efekat -- prof. Mirjana Mitrić

Građevinarstvo

DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA -Praktična nastava -- Farbanje drvenih vrata

DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA -- Praktična nastava -- montaza gips spuštenih plafona -- nastavnici praktične nastave

Praktična nastava- Keramičar

Šumarstvo i obrada drveta

Opšteobrazovni predmeti

  • Računarstvo i informatika

Prijava na e-learning platformu Moodle Politehničke škole Subotica (Seleši Đenđi prof.)

Računarstvo i informatika -- Word -- Vežba Asterix (Seleši Đenđi prof.)

  • Preduzetništvo

POSLOVNA DOKUMENTACIJA (Seleši Đenđi prof.)

HungaryEnglish