KONTAKT

24000 Subotica, Maksima Gorkog 38

mail: office@politehnickasu.edu.rs

Matični broj: 08122245

PIB: 100959340

Broj računa: 840-1175660-68 koji se vodi kod Uprave za trezor


024/ 663 – 100 – CENTRALA

663 – 101 – SEKRETARIJAT

663 – 102 – DIREKTOR

663 – 103 – ZBORNICA

663 – 104 – POMOĆNICI DIREKTORA

663 – 105 – STRUČNA SLUŽBA

663 – 106 – RAČUNOVODSTVO

663 – 107 – PRAVNA SLUŽBA

663 – 109 – RASPORED

663 – 110 – BIBLIOTEKA

663 – 111 – FAX 663 – 112 – DOMAR

AKTIVNOSTI U AVGUSTU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

  • PRIPREMNA NASTAVA                 12-16.08.2019.
  • RAZREDNI ISPITI                          19-20.08.2019.
  • POPRAVNI ISPITI                           21-24.08.2019.
  • IZVLAČENjE TEMA ZA MATURSKI RAD          21.08.2019.

IZVLAČENjE TEMA ZA ZAVRŠNI ISPIT            21.08.2019.

  • MATURSKI ISPIT                           27-30.08.2019.

pismeni ispit iz maternjeg jezika    27.08.2019. u 9

test za tehničare za graf. pripremu    27.08. 2019. u 10 časova

test za tehnič. za oblik. nam. i enter.  29.08. 2019. u 10 časova

test za arhitektonskog tehničara        28.08. 2019. u 10 časova

(detalji o zakazanim terminima istakuti su na oglasnoj tabli u školi)

  • UPIS U II, III i IV RAZRED              29.08.2019.  od 8-13

(svaki odeljenjski starešina svoje odeljenje)

  •  PODELA DIPLOMA                         3.09.2019. u 1100