PRIPREMNA NASTAVA AVGUST 2020. godine

PRIPREMNA NASTAVA AVGUST 2020. godine

ODELjENjE NASTAVNIK TERMIN
GFP 1/9 Nikola Kovačević 10.,11.,12.,13.avgust od 8 do 12 sati
AT 2/1 Vera Santrač 12.,13., i 14. avgusta od 9 do 12 sati

HungaryEnglish