PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA LIKOVNE TEHNIČARE I TEHNIČARE DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Preliminarni rezultati prijemnog ispita za likovne tehničare i tehničare dizajna enterijera i industrijskih proizvoda istaknuti su u holu Politehničke škole.

Žalbe na vrednovanje radova od strane komisije za ocenjivanje se ne mogu ulagati.

Žalbe za pogrešno sabiranje bodova pojedinačnih delova ispita moguće je podneti 16. juna 2020. godine, od 10.00 do 16.00 časova u sekretarijatu škole.

Isticanje konačnih rezultata prijemnog ispita – 17. jun 2020. do 8 časova.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED–OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

Poštovani roditelji, obaveštavamo Vas da je na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) od ove godine dostupna i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu. (Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi).

Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis.

Usluga će biti dostupna na portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/) u periodu upisa u redovne škole, pa Vas molimo da pratite objave na portalu.

HungaryEnglish