KONKURS „LEPOTA ĆE SPASITI SVET“

KONKURS „LEPOTA ĆE SPASITI SVET“

Martina Tot Kiralj, učenica GFT 2/8 odeljenja, osvojila je prvo mesto u kategoriji muzičke interpretacije, na konkursu u oblasti umetničkog stvaranja „Lepota će spasiti svet“, u organizaciji Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, kao i nagradu – vaučer za kupovinu tehničke opreme. Konkurs je organizovan u periodu od 15. oktobra do 15. novembra, kada su mladi od 15 do 30 godina imali mogućnost da pošalju svoje radove u tri predviđene kategorije: kratak film, muzička kompozicija i muzička interpretacija. Pored Martine Tot Kiralj, učenik LT 4/13 odeljenja, Miljan Sekulić, pohvaljen je za svoj rad – kratak film, a osvojio je vaučer za kupovinu knjiga u „Laguni“.
Nagrađenim učenicima čestitamo i želimo mnogo uspeha u daljem radu!

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:

024/663-101од 9 до12 часова

ИЛИ  ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

office@politehnickasu.edu.rs

OBAVEŠTENјE

OBAVEŠTAVAMO UČENIKE, RODITELjE I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA SVE INFORMACIJE MOGU DOBITI PUTEM TELEFONA:

024/663-101 od 9 do12 časova

ILI  PREKO ELEKTRONSKE POŠTE:

office@politehnickasu.edu.rs

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK TANULÓINKAT, SZÜLEIKET ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYT HOGY MINDEN INFORMÁCIÓT

9 és12 óra  közt a  024/663-101-es telefonszámon

VAGY A KÖVETKEZŐ LEVÉLPOSTÁN KAPHATNAK:

 office@politehnickasu.edu.rs

PRIJAVLjIVANjE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS UČENIKA U SREDNjE UMETNIČKE ŠKOLE LIKOVNE OBLASTI za školsku 2020/2021.

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita vršiće se od 18. do 21. maja 2020. god. Prijavljivanje je moguće obaviti na dva načina:
1) Elektronskim putem. Prijavanje se vrši slanjem mail-a sa potrebnim informacijama na mejl adresu office@politehnickasu.edu.rs. U mejlu obavezno napisati sledeće podatke: ime i prezime kandidata, ime roditelja (zakonskog zastupnika), datum rođenja, naziv osnovne škole koju kandidat završava, opštinu na kojoj se nalazi osnovna škola, broj mobilnog telefona roditelja (zakonskog zastupnika) kandidata koji će biti dostupan u vreme realizacije prijemnog ispita. Prijava se smatra podnetom tek kada kandidatu stigne potvrda od škole da je mejl primljen.
2) Neposredno u samoj školi. Kandidati koji se prijavljuju neposredno u školi u obavezi su da termin dolaska za prijavljivanje dogovore telefonom na broj 024/663-101, koji će biti dostupan radnim danima od 09.00 do 12.00 časova. Prilikom prijavljivanja ne podnosi se nikakva dokumentacija.
Važna napomena: Neophodno je da ponovno prijavljivanje izvrše i kandidati koji su se već prijavili tokom aprila meseca putem aplikacije na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Ukoliko je učeniku potreban bilo koji vid dodatne podrške, to naglasiti prilikom prijavljivanja, a obavezno prijaviti Školskoj upravi Sombor.
Zainteresovani za obilazak škole termin obilaska obavezno zakazaju na broj telefona 024/663101, koji će biti dostupan radnim danima od 09.00 do 12.00 časova.
Ulazak u školu neće biti dozvoljen nikome bez prethodno zakazanog termina.

HungaryEnglish