KRIVAC JE TAMO NEGDE

KRIVAC JE TAMO NEGDE

U četvrtak, 3.10.2019. godine, u Politehničkoj školi, prikazana je predstava “Krivac je tamo negde“, u organizaciji Fondacije “Tijana Jurić”. Predstava ima cilj da u deci probudi pitanje odgovornosti za sopstvene postupke, ali i odnos prema tuđim postupcima. Tokom 45 minuta koliko predstava traje, prikazan je dan dvoje tinejdžera, prožet nasilnim situacijama, sukobima, postavljanjem pitanja krivice i odgovornosti. Tokom predstave, glumci ostvaruju interakciju sa učenicima od čije reakcije zavisi dalji tok predstave. Predstavi su prisustvovali učenici prvih i drugih razreda.

Aleksandra Radulović Zelenika

Koordinator Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:

024/663-101од 9 до12 часова

ИЛИ  ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

office@politehnickasu.edu.rs

OBAVEŠTENјE

OBAVEŠTAVAMO UČENIKE, RODITELjE I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA SVE INFORMACIJE MOGU DOBITI PUTEM TELEFONA:

024/663-101 od 9 do12 časova

ILI  PREKO ELEKTRONSKE POŠTE:

office@politehnickasu.edu.rs

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK TANULÓINKAT, SZÜLEIKET ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZEMÉLYT HOGY MINDEN INFORMÁCIÓT

9 és12 óra  közt a  024/663-101-es telefonszámon

VAGY A KÖVETKEZŐ LEVÉLPOSTÁN KAPHATNAK:

 office@politehnickasu.edu.rs

HungaryEnglish