Stolar

Interesantno je i lepo zanimanje, jer se bavi obradom plemenitog materijala kao što je drvo.
Stolar izrađuje sve proizvode od drveta što podrazumeva:
-osposobljenost za ručnu i mašinsku obradu drveta
-osposobljenost za površinsku obradu
-osposobljenost za sklapanje proizvoda od drveta

Naša školska radionica opremljena je novim mašinama koje su dobijene iz donacije EU za rekonstrukciju i razvoj. Interesovanje učenika za ovaj profil je veliko, jer je stolar, zanimanje sa tradicijom u ovim krajevima, a posebno sada kada se izučava po oglednom programu koji podrazumeva:

-veći broj časova praktične nastave
-programi prilagođeni zanimanju stolar
-manji broj časova nekih opšteobrazovnih predmeta
-primena novih nastavnih metoda

Promene u oglednim odeljenjima omogućavaju da naši učenici budu spremni za rad u praksi, a to je osnovni zahtev svih privrednih subjekata.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tehničar za grafičku pripremu

Grafička priprema je oduvek važila za temelj grafičarstva, karika bez koje je nemoguće zamisliti štamparstvo. Još od prvih oblika umnožavanja pa sve do danas priprema i izrada štamparske forme je polazna faza u procesu štamparskih tehnologija. Nakon završenog kvalitetnog i preciznog procesa pripremanja štamparske forme je moguće proces umnožavanja u nekoj od tehnika štampe. Izradu pripreme (unos teksta, oblikovanje i prelom raznih vrsta materijala za štampu), oblikovanje i formiranje štamparske forme za različite tehnike štampe za koje će se štampati (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa) je faza za koju se obučava TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU.Tokom četvorogodišnjeg školovanja:1. kroz teorijsku nastavu:
-stiče opšte znanje
-opštestručno znanje o grafičkim materijalima, grafičkoj opremi i tehnologijama
– stručno znanje u tehnologiji grafičke pripreme.2. kroz praktičnu nastavu:
-obučava se za rad na računarima, korišćenje operativnog sistema, interneta, office paketa,
-uči se slepo kucanje
-obučava se sa najsavremenijim grafičkim programima(COREL DRAW, Adobe Photoshop)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tehničar za oblikovanje grafički proizvoda

 • Oblikovanje grafičkih proizvoda podrazumeva likovnu interpretaciju na raznim štampanim materijalima kao što su:
  – izrada logotipa (zaštitnog znaka firme),
  – oblikovanje štampanih kancelarijskih materijala (memoranduma, poslovnih koverata itd.),
  – oblikovanje propagadnih materijala (kataloga, brošura, etikete, prospekata, letci, plakati, bilbordi, itd.)
  – oblikovanje amabalaže širokog spetkra (omoti za razne proizvode, kutija, kao ambalaža proizvoda, ambalažnih kesa,itd. oblikovanje tekstova i ilustrovanje ambalaže prehrambenih i drugih proizvoda (konzerve tube omoti, alufolije, itd)
  – oblikovanje novinskih stranica, časopisa, beletristike itd.Tehničari za oblikovanje grafičkih proizvoda za vreme školovanja savladavaju tehniku i tehnologiju grafičkog oblikovanja kako ručnog crtanja tako i na računaru uz obuku primene najsavremenijih profesionalnih programa namenjenih za ovu vrsutu delatnosti, formirajući pritom i estetski kriterium. Osposobljavjaju, se za rad u štamparijama, firmama (pri marketing timonima), elekronskim medijima i drugim privrednim organizacijama ili kao samostalni tehničari za oblikovanje grafički proizvoda.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Fotograf

 • -Oduvek su ljudi osećali potrebu da zabeleže stvarnost na nekom mediju kako za sebe tako i za buduća pokolenja…
  -Fotografijom se danas bave mnogi stručnjaci i amateri. Jednima je ona zanat, drugima zabava i stvaranje uspomena, a ponekom i umetničko zanimanje.
  – Fotografija je moćno “izražavanje”, svojim elementima ona čoveka privlači i pruža mu toliko raznolikosti u radu da mu nikada ne može dosaditi.Šta radi fotograf?Fotograf snima ljude, istorijske događaje različite geografske događaje, specijale zabave…
  Fotografu je omogućeno da kroz fotografiju u gledocu izazove različite osećaje
  Gde se sve koristi fotografija?
  Fotografija se koristi u novinarstvu, reklami, policijskim dokumentacijama, u naučnoj obrazovnoj literaturi, u umetničkom načinu izražavanja

  Kako je moguće napraviti fotografiju?

  Potrebno je mnogo znanja o fotoaparatima, filmovima, uređajima za osvetljavanje, filterima da bi se napravila kvalitetna i lepa fotografija…

  Gde se može naučiti sve što je potrebno da se napravi kavalitena i lepa fotografija?
  U Politehničkoj školi u Subotici.

  Šta obuhvata program obrazovnog profila fotograf?

  Program obuhvata osposobljavanje učenika za samostalan rad pri snimanju i obradu crno-belih fotografija, kolor fotografija i digitalnih fotografija…
  U obrazovnom procesu koriste se savremene obuke i metode rada kroz koje u punoj meri dolazi do izražaja učenička kreativnost.

  Koje su poželjne osobine fotografa?

  Fotograf mora biti kreativan i imati razvijen smisao za estetiku (lepo), poželjno je da bude strpljiv i precizan, kako bi bio spreman i po nekoliko puta ponoviti fotografisanje nekog objekta. Mora imati normalan vid i da dobro raspoznaje nijanse i svetlinu boje, treba da voli rad sa ljudima, poželjno ja da bode komunikativan i ljubazan. Fotoreporter mora biti okretan i spretan, jer mora često brzo reagovati, zato je važno da je zdrav i u dobroj fizičkoj formi. Komercijalni fotograf mora imati vrlo izražen umetnički smisao.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tehničar za grafičku doradu

TEHNIČAR GRAFIČKE DORADE

Knjige, zaštitne korice, albumi, fascikle, kutije, brošure, prospekti, katalozi, sveske, blokovi, etikete, kartice, omotnice, fascikle, koverte, ukrasne kese… – kraljevsto je kojim vlada tehničar grafičke dorade.

Grafička dorada je poslednja faza u izradi grafičkog proizvoda, gde učenici oblikuju krajnji grafički proizvod primenom različitih operacija rezanja, savijanja, sakupljanja, šivenja ili lepljenja.

Kada govorimo o proizvodima koji se grafički obrađuju, tu se ne misli samo na knjige, časopise, fascikle, prospekte, reklamne kataloge i brošure, već i na različite vrste reklamnog materijala. U okviru praktične nastve, kod učenika se podstiče razvoj kreativnosti, jer su upravo oni zaslužni za finalni oblik jednog proizvoda.

Učenici se tokom četvorogodišnjeg školovanja osposobljavaju za ručnu i mašinsku obradu poveza knjiga, upoznaju različite materijale koji se koriste u knjigoveznici i kartonaži. U kartonaži izrađuju različite galanterijske proizvode i ambalažne kutije.

Nakon završetka školovanja, mogu se zaposliti u grafičkim radionicama, štamparijama i firmama koje se bave proizvodnjom ambalaže ili samostalno obavljati posao u struci, ali i nastaviti školovanje na strukovnom fakultetu ili višoj školi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

Tehničar štampe

TEHNIČAR ŠTAMPE

Spretnih si prstiju i ruku, oko ti je sokolovo i precizno razlikuješ nijanse boja, uočavaš oblike i detalje među površinama, uredan si i vešt, a u okruženju mašina uživaš – tehničar štampe je zanimanje koje tebe čeka!

Na ovom smeru, učenici će naučiti da pripremljen materijal odštampaju u različitim tehnikama štampe i na različitim vrstama i tipovima mašina za štampanje, jer je upravo tome posvećen veći deo praktične nastave. Štampanje se vrši na papiru, kartonu, plastici, a tehnika štampe se određuje prema vrsti originala, tiraža, podloge za štampu i želji naručioca.

Učenici se najpre upoznaju sa radom u tehnici ofset štampe, ali i sa mnogim drugim tehnikama – dubokom štampom, propusnom štampom, digitalnom i tzv. flekso tehnikom štampanja. Svaka od njih iziskuje i upoznavanje učenika sa radom specijalnih mašina.

Tehničar štampe je zanimanje četvrtog stepena i učenici po završetku srednje škole imaju veliki broj mogućnosti, počev od pronalaženja posla u štamparijama, pa do nastavka školovanja na strukovnom fakultetu ili višoj školi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Categories: Uncategorized

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR: Iso Planić

planiciso@gmail.com

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Ðendi Danča Arančić – arancicdanca@gmail.com

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GRAFIČARSTVO, ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Natalija Jakovljev – natalijajakovljev@gmail.com

KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Slavko Duvnjak – sduvnjak48@gmail.com

KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Slavko Duvnjak – sduvnjak48@gmail.com

KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČE RADA GRAFIČARSTVO

Miodrag Doroslovački – miodragdoroslovacki@yahoo.com

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG: Čaba Korhec – cabakorhec@yahoo.com

PSIHOLOG: Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@yahoo.com

PRAVNIK

Isidora Dokić

NASTAVNIK ZADUŽEN ZA RAD SA VANREDNIM UČENICIMA

Ljiljana Belovljev Krnajski

KOORDINATOR TIMA ZA ZAŠTITU DECE OD NASILjA

Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@gmail.com

DOMAR

Tihomir Feješ

Categories: Uncategorized

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress