Ocene učionica za mesec decembar

Broj učionice Zaduženi razredi ČISTOĆA DEKORATIVNOST INVENTIVNOST PROSEK
42 VT 3/3 5 4 3.7 4.2
41 AT1/2 5 3.7 2 3.6
40 VT 3/1 4 1.3 1.3 2.2
44 S 1 / 11 4.3 1 1 2.1
45 G 1/4 4 1.3 1 2.1
47 GFT 3/6 4.3 1.3 1.3 2.3
26 TPA 1/8 4.7 3 2.3 3.3
27 GI 1/7 GI2/13 3.7 1.7 1.7 2.3
28 AT 1/1 4.3 2.7 2.7 3.2
33 4.3 4.3 4 4.2
32 TON 3/9 4.7 3.3 3.7 3.9
31 4.3 1.7 1.7 2.6
16 5 2.7 1.7 3.1
17 5 3 1.7 3.2
18 3.3 1.7 4 3
23 VT 1/3 5 2 2 3
22 3.7 1.7 1.7 2.3
21 GFT 1/13 3.3 2.3 1.7 2.4
5 4.3 2.3 2.3 3
3 GFT 1/6 4.7 1.3 1.3 2.4
2 GFT 1/15 4 2.7 3.3 3.3
7 TPA 3/11, TPA4/6 4.3 5 5 4.8
Mali Mešc
TIPOGRAF 5 2.7 2.7 3.5
CRTAONA 4.3 2.7 3.3 3.4
DIZAJN 4.7 4.3 4 4.3
FOTO 5 2.7 2.3 3.3
DORADA 5 2.3 1.7 3
Učionica sa najvećom ocenom u decembru je učionica broj 7 razreda TPA 3/11 i TPA 4/6.   Čestitamo !
Categories: Uncategorized

Kalendar rada 2018/2019.

http://www.politehnickasu.edu.rs/wp-content/uploads/2010/12/skolski-kalendar-rada.docx

5.7. КАЛЕНДАР РАДА – ДАТУМИ ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ             од 3. септембра до 21. децембра 2018.

КРАЈ ПРВОГ КВАРТАЛА          26. октобар 2018.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ            од 15. јануара до 21. јуна 2019. за незавршне разреде

од 15. јануара до 31. маја 2019. за завршне разреде

у суботу, 17. новембра 2018. гoд. настава се изводи по распореду часова за понедељак

у суботу, 1. децембра 2018. гoд. настава се изводи по распореду часова за четвртак

КРАЈ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА        22. марта 2019. за незавршне и завршне разреде

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА: први квартал – 29. октобар 2018.

полугодиште – 21. децембар 2018.

трећи квартал – 25. март 2019.

крај наставне године – 31. мај 2018. за  завршне     разреде

  1. 22. јун 2019. за незавршне разреде

ШКОЛСКИ РАСПУСТИ

– зимски од 24. децембра 2018. до 14. јануара 2019.

– пролећни  од 19. априла до 2. маја 2019.

– летњи од 22. јуна до 31. августа 2019.

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈУ: ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И КАЛЕНДАРОМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

– 1. новембар 2017. – нерадни дан, 1. децемебра ради се по распореду од четвртка

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈЕ РАДНО: 27. јануар 2018. – Свети Сава

РАДНЕ СУБОТЕ:          – 15. септембар 2018. – спортски дан

– 6. октобар 2018. – ваннаставне активности

– 20. октобар 2018. – ваннаставне активности

– 10. новембар 2018. – ваннаставне активности

– 8. децембар 2018. – ваннаставне активности

– 2. фебруар 2019. – ваннаставне активности

– 9. март 2019. – ваннаставне активности

– 11. мај 2019. – ваннаставне активности

– 15. јун 2019. – подела диплома

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА: у периоду зимског распуста предвиђени дани за ваннаставне активности су: 27. и 28. децембар 2018.

ДАН ШКОЛЕ: 26. април 2019.

ТАКМИЧЕЊА: Тачни термини одржавања такмичења за грађевинску, дрвопрерађивачку и графичку струку одредиће се накнадно на састанцима Заједница средњих школа за одређене области, а објавиће се у „Просветном прегледу”.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ:I заједнички за прве разреде 11. септембра 2018.

– до 28. септембра 2018. за остале разреде

II родитељски састанак – до 23. новембра     2018.

III родитељски састанак – до 14. фебруара 2019.

IV родитељски састанак – до 12. априла 2019.

ПОПРАВНИ ИСПИТИ:

– за ученике завршних разреда од 3. до 8. јуна 2019.

– за ученике незавршних, завршних разреда од 19. до 23.    августа 2019.

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ:

– у јунском року од 4. до 12. јуна 2019.

– у августовском року од 20 – 27. августа 2019.

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ: – од 3. јуна до 5. јуна 2019. за ученике завршних разреда

– од 25. до 28. јуна 2019. за ученике незавршних разреда

– од 19. до 23. августа 2019.

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ: октобарски, децембарски, фебруарски, априлски, јунски и августовски рок (од 20. до 30. у месецу)

ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА: 28. децембра 2018.

СВЕЧАНА ПОДЕЛА ДИПЛОМА: 15. јуна 2019.

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА: 2. јула 2019.

 

 

 

Categories: Uncategorized

Raspored zvonjenja

 

Прва смена

1. час

7,30 – 8,15

2. час

8,20 – 9,05

одмор 15 мин.

3. час

9,20 – 10,05

4. час

10,10 – 10,55

одмор 10 мин.

5. час

11,05 – 11,50

6. час

11,55 – 12,40

7. час

12,45 – 13,25

Друга смена

1. час

13,30 – 14,15

2. час

14,20 – 15,05

одмор 15 мин.

3. час

15,20 – 16,05

4. час

16,10 – 16,55

одмор 10 мин.

5. час

17,05 – 17,50

6. час

17,55 – 18,40

7. час

18,45 – 19,25

РАСПОРЕД СКРАЋЕНОГ ЗВОЊЕЊА

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА   ПОПОДНЕВНА СМЕНА

 

1. час            7,30 – 8,05                  1. час    12,20 – 12,55

2. час            8,10 – 8,45                  2. час    13,00 – 13,35

3. час            9,00 – 9,35                  3. час    13,50 – 14,25

4. час            9,40 – 10,15                4. час    14,30 – 15,05

5. час          10,20 – 10,55                5. час    15,10 – 15,45

6. час          11,00 – 11,35                6. час    15,50 – 16,25

7. час          11,40 – 12,15                7. час         16,30 – 17,05

Read More…

Categories: Uncategorized

Nenastavno osoblje u školskoj 2013/2014. godini

Ваннаставно особље

 

Име и презиме

Радно место

Исо Планић Директор школе
Ђенђи Аранчић Данча Помоћник директора
Наталија Јаковљев Помоћник директора
Славко Дувњак Координатор практичне наставе
Светлана Бељански Педагог
Александра Радуловић Зеленика Психолог
Роберт Пејновац Библиотекар
Исидора Докић Секретар школе
Ева Милодановић Руководилац рачуноводства
Ана Мачковић Административни радник
Татјана Агоштон Административно -финансијски радник
Илона Тиквицки Административни радник
Тибор Чисар Домар школе
Иван Колар Помоћни радник
Бранислав Гршић Помоћни радник
Тихомир Фејеш Помоћни радник
Ката Бечкеи Спремачица
Викторија Будановић Спремачица
Ерика Чисар Спремачица
Јелена Нимчевић Спремачица
Ружа Његомир Спремачица
Валерија Олах Спремачица
Верица Рачмањ Спремачица
Силвиа Рафаи Спремачица
Мирјана Tојагић Спремачица
Categories: Uncategorized

Učenici generacije

Br. Ime Razred Šk. godina
1. Rudić Vranić Dejan VT4/3 2001/2002.
2. Hirjovatij Andrej VT4/1 2002/2003.
3. Petrović Đorđe VT4/1 2003/2004.
4. Dulić Glorija VT4/1 2004/2005.
5. Keszeg Levente VT4/2 2005/2006.
6. Ćosović Tamara VT4/1 2006/2007.
7. Đukić Dejan VT4/1 2007/2008.
8. Spígel Enikő GFT4/6 2008/2009.
9. Kóródi Atila VT4/2 2009/2010.
10. Nagy Timea VT4/2 2010/2011.
11. Kapor Lena TPA4/7 2011/2012.
12. Fehérvári Csilla VT4/2 2012/2013.
13. Nagy Attila AT4/2 2013/2014.
14. Uvalić Ksenija TPA411 2014/2015.
sportista geneneracije Škoro Jovan GFT 4/15
majstor geneneracije Štetaković Darko G 3/5
15. Kovács Pécskai Emese GFT 4/10 2015/2016.
sportista geneneracije Tumbas Aleksandar GFT 4/13
majstor generacije Kinčeš Kristijan G 3/5
16. Ibolja Torma AT 4/2 2016/2017.
sportista generacije Petar Paunović AT 4/1
majstor generacije Sabolč Boroš G 3/6
17. Máté Fodor AT 4/2 2017/2018.
sportista generacije Patrik Cvijin GFT 4/10
majstor generacije Mirjana Prćić GI4/4
Categories: Uncategorized

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress