Keramičar-teracer-pećar

 • U savremenom građevinarstvu keramičarski radovi se veoma mnogo primenjuju. U te radove spadaju oblaganje spoljnih i unutrašnjih zidova keramičarskim pločicama, popločavanje podova, zidaje keramičarskih peći i kamina. Potrebno je poznavanje građevinskih materijala koji se koriste, a sposobnost i veština za izvođenje radova stiče se obavljanjem praktičnog rada, koji je na prvom mestu tokom školovanja.

NASTAVNI PLANOVI

02 Кeramičar teracer pećar opšti – tabela

04 Кeramičar teracer pećar stručni – tabela

06 Кeramičar teracer pećar opšti-stručni – tabela

Krovopokrivač – ogled

 • Cilj izučavanja struke za krovopokrivača je osigurati takva savremena stručna, teoretska i praktična znanja, kojima će se naši učenici pripremiti i osposobiti za samostalna rešavanja, radnih zadataka, kao što su:
  – izrada krovnih konstrukcija
  -priprema i izrada varijantnih rešenja za pokrivačke radove
  -izolacija krovnih ravni
  -sveobuhvatna primena građevinski materijala kao i drvene građe
  Poslovi vezani za izradu teasraskih veza, moguća rešenja limarskih radova kao krovopokrivačkih, savremena tehnološka izvođenja radova, samo su neki od tema koje budući kroopokrivači izučavaju totkom školovanja.
  Veliki naglasak tokom trogodišnjeg školovanja se poklanja praktičnoj nastavi, koja se obavlja u školskoj radionici ili direktnoj proizvodnji. Zahvljuljući socijalnom partneru, preduzeću “TONDACH” učenici mogu dobiti osnovna sredstva, tokom školovanja. Učenici mogu praktični nastavu obavljati u njihovoj organizaciji u proizvodnim preduzećima ili na gradilištama. Takođe, mogu uzeti učešće u stučnim ekskurzijama, a najuspešnijim učenicama je zagarantovano radno mesto.

NASTAVNI PLAN>>

Categories: Krovopokrivač

Pejzažna arhitektura

 • Pejzažna arhitekura je prostorna disciplima koja se bazira na biološkim, ekološkim, tehničkim i umetničkim disciplinama.
  Pored projektovanja, podizanja i negovanja svih kategorija zelenih površina gradskih i vangradskih prostora, znanje pejzažnog arhitekte obuhvata i proizvodnju cvetnih vrsta, ukrasnog drveća i žbunja kao i aranžiranje biljnim materijalom.
  Tokom četvorogodišnjeg školovanja, pored opšteobrazovnih predmeta, tehničari pejzažne arhitekture stiču znanje iz botanike, ekologije, meteorologije, pedogolije, geodezije, upoznaju biljne vrste neophodne za projektovanje zelenih površina i za aranžiranje, stiču znanje neophodno za rasadničku proizvodnju i za projektovanje, podizanje, negu i zaštitu zelenih površina.
  Nastavni program obuhvata i praktičnu nastavu, koja se najvećim delom izvodi u stakleniku koji se nalazi u školskom dvorištu. Ovaj obrazovni profil se preporučuje učenicima koji vole prirodu, tehničko i slobodoručno crtanje.
  Diploma tehničara pejzažne arhitekture daje dobru osnovu za nastavljanje školovanja na šumarskom, poljoprivrednom, građevinskom ili arhitektonskom fakultetu.

NASTAVNI PLANOVI

02 TPA opšti predmeti-tabela

04 TPA stručni predmeti-tabela

06 TPA opšti-stručni predmeti-tabela

Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – ogled

 • Ovo je novi obrazovni profil koji je spolj dizajniranja i konstruisanja proizvoda od drveta.
  U ovom zanimanju se stuči znanja o organizaciji proizvodnje i izradi tehničkih osnova u proizvodnji nameštaja i enterijera. Na ovaj način se ostvaruje povezanost projektovanja, izrade i montaže enterijera.
  Obrazovanje u ovom obrazovanom profilu odvija se po reformisanom programu (ogled) koji podrazumeva izvođenje nastave po grupama, izbornu nastavu, primenu novih nastavnih metoda, kao i primenu računara u nastavi.

NASTAVNI PLANOVI

02 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera opšti – tabele

04 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera stručni- tabele

06 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera opšti- stručni – tabele

Tapetar-dekorater

Tapetar-dekorater se bavi izradom tapetarskih proizvoda kao što su: trosedi, dvosedi, fotelje, tapacirane stolice, dušeci, a vrši i oblaganje zidova tkaninom, tapetama, folijama, i pločama.
Posebni deo ovog zanimanja je dekorisanje prostora raznim vrstama draperija, prekrivača i jastučina, gde se vodi računa o skladu boja i harmonijih prostora.
Tapetarsko zanimanje je perspektivno, jer daje mogućnost osnivanja samostalnih radionica uz vaoma mala ulaganja u prostor , mašine, uređaji i alate koji se koriste u ovom zanatu.
Uslovi u kojima tapetar-dekorater radi su veoma dobri – radi se u zatvorenom prostoru, bez buke, isparenja i prašine.

NASTAVNI PLANOVI

02 Tapetar opšti – tabele

04 Tapetar stručni – tabele

06 Tapetar opšti-stručni predmeti – tabele

Categories: Tapetar-dekorater

Stolar

Interesantno je i lepo zanimanje, jer se bavi obradom plemenitog materijala kao što je drvo.
Stolar izrađuje sve proizvode od drveta što podrazumeva:
-osposobljenost za ručnu i mašinsku obradu drveta
-osposobljenost za površinsku obradu
-osposobljenost za sklapanje proizvoda od drveta

Naša školska radionica opremljena je novim mašinama koje su dobijene iz donacije EU za rekonstrukciju i razvoj. Interesovanje učenika za ovaj profil je veliko, jer je stolar, zanimanje sa tradicijom u ovim krajevima, a posebno sada kada se izučava po oglednom programu koji podrazumeva:

-veći broj časova praktične nastave
-programi prilagođeni zanimanju stolar
-manji broj časova nekih opšteobrazovnih predmeta
-primena novih nastavnih metoda

Promene u oglednim odeljenjima omogućavaju da naši učenici budu spremni za rad u praksi, a to je osnovni zahtev svih privrednih subjekata.

NASTAVNI PLANOVI

02 Stolar opšti – tabela

04 Stolar stručni – tabela

06 Stolar opšti-stručni predmeti – tabela

Categories: Stolar

Tehničar za grafičku pripremu

 • Grafička priprema je oduvek važila za temelj grafičarstva, karika bez koje je nemoguće zamisliti štamparstvo. Još od prvih oblika umnožavanja pa sve do danas priprema i izrada štamparske forme je polazna faza u procesu štamparskih tehnologija. Nakon završenog kvalitetnog i preciznog procesa pripremanja štamparske forme je moguće proces umnožavanja u nekoj od tehnika štampe. Izradu pripreme (unos teksta, oblikovanje i prelom raznih vrsta materijala za štampu), oblikovanje i formiranje štamparske forme za različite tehnike štampe za koje će se štampati (sitoštampa, visoka-folio štampa, flekso štampa, ofset štampa digitalna štampa) je faza za koju se obučava TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU.Tokom četvorogodišnjeg školovanja:1. kroz teorijsku nastavu:
  -stiče opšte znanje
  -opštestručno znanje o grafičkim materijalima, grafičkoj opremi i tehnologijama
  – stručno znanje u tehnologiji grafičke pripreme.2. kroz praktičnu nastavu:
  -obučava se za rad na računarima, korišćenje operativnog sistema, interneta, office paketa,
  -uči se slepo kucanje
  -obučava se sa najsavremenijim grafičkim programima(COREL DRAW, Adobe Photoshop)

NASTAVNI PLANOVI

02 Tehn. za graf. pripremu opšti – tabele

04 Tehn. za graf. pripremu stručni – tabele

06 Tehn. za graf. pripremu opšti-stručni tabele

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress