Tesar

Među građevinskim strukama tesarska struka zahteva najviše specifičnih osobina.

Lekarska potvrda kod upisa mora utvrditi da je učenik sposoban za rad na visini. Dobar tesar mora imati izvrsnu koordinaciju pokreta na visini, i dobar osećaj za prostor, da bi dvodimenzionalno nacrtane konstrukcije mogao zamisliti i u prostoru…
Naravno, ove sposobnosti treba stalno razvijati, a istovremeno izučiti tesarski zanat.
Nekada je tesar radio skoro isključivo sa drvetom.
Najvažniji zadaci tesara su montiranje i demontiranje raznih skela i oplata, kao i izrada i montaža krovnih konstrukcija.
Tesar je prisutan svugde gde treba nešto razmeravati, obezbediti, postaviti privremene objekte, zaštitne ograde ili pokriti krovne konstrukcije najrazličitijim materijalima.
U savremenom građevinarstvu pored prirodnog drveta se koristi mnoštvo prefabrikovanih elemenata od lameliranog, lepljenog drveta, raznih metala i plastike.
Čelične i aluminijske skele, oplate. Postoje oplatni sistemi, razrađeni do zadnjeg šarafa, za čiju montažu je tesaru dovoljan viljasti ključ, šrafciger i mali čekić. A krajnji rezultat je armirano betonska konstrukcija, kakvu je projektant zamislio….
Kod izrade i montaže krovne konstrukcije se može dokazati pravi majstor – koji daje uputstva ostalima za podizanje krova. Gotov krov treba da služi za ponos svakome, ko učestvuje u izradi. Po lepom, starom običaju tesar kad ukuca poslednji ekser u krov, postavlja granu na vrhu, a investitor kači na nju flašu vina i peškire kao doprinos odmaranju nakon iscrpnog rada.
Učenici u školi upoznaju građevinske konstrukcije i materijale. Nauče čitanje građevinskih projekata i pravljenje jednostavnih tehničkih crteža, neizbežnih kod tesarskih radova.
Savlađuju jednostavne proračune, da bi bili sposobni odrediti vrednost radova, i napraviti specifikaciju potrebnog materijala za više vrste poslova.
Na časovima praktične nastave učenici uvežbavaju korišćenje pribora za razmeravanje i obeležavanje, kao i ispravno i bezbedno rukovanje najvažnijim tesarskim alatima, njihovo održavanje.

Tesar je uvek bio, i zasigurno ostaje jedan od najtraženijih građevinskih struka, sa tesarskom diplomom u džepu niko neće ostati bez posla

Categories: Tesar

Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova

 • Na ovom smeru se obrazuju stručnjaci, koji nastupaju na gradilištima nakon završetka grubih građevinskih radova.
  Njihov zadatak je da unose konfor u sirove zgrade. Rade na oblaganju zidova i podova, izrađuju ukrasne elemente od gipsa, kaljeve peći i kamine. Oni izrađuju hidro i termo izolacije, kompletan vodovod i kanalizaciju.
  U njihovu delatnost spadaju još limarski, bravarski i staklorezački radovi.

NASTAVNI PLANOVI

02 Izvođ. instal. i završ. građ. radova opšti – tabela

04 Izvođ. instal. i završ. građ. radova stručni – tabela

06 Izvođ. instal. i završ. građ. radova opšti-stručni – tabela

Rukovalac građevinskom mehanizacijom

 • III. stepen; 15 učenika

  Još os 17.veka sa pronalaskom parne mašine javila se potreba za savremenijim transportom i rukovanjem građevinskom mehanizacijom. Nagli obim građevinskih radova i mašinogradnje uslovio je potrebu da se školuju učenici koji bi uspešno rukovali građevinskom mehanizacijom.
  U našoj školi može se steći teorijsko i praktično znanje o karakteristikama i funkcionisanju kompleksnih gradevinskih mašina (bager, skrejter, dozer i grejder). Rukovalac građevinskom mehanizacijom upoznaje se i sa mašinama za proizvodnju i preradu građevinskog materijala kao i sa mašinama za rad na putevima.
  Nakon završene trogodišnje škole pružaju se rukovaocu građevinskom mehanizacijom mogućnosti nastavljanja na višoj školi kao i zaposlenje u građevinskim preduzećima.

Keramičar-teracer-pećar

 • U savremenom građevinarstvu keramičarski radovi se veoma mnogo primenjuju. U te radove spadaju oblaganje spoljnih i unutrašnjih zidova keramičarskim pločicama, popločavanje podova, zidaje keramičarskih peći i kamina. Potrebno je poznavanje građevinskih materijala koji se koriste, a sposobnost i veština za izvođenje radova stiče se obavljanjem praktičnog rada, koji je na prvom mestu tokom školovanja.

NASTAVNI PLANOVI

02 Кeramičar teracer pećar opšti – tabela

04 Кeramičar teracer pećar stručni – tabela

06 Кeramičar teracer pećar opšti-stručni – tabela

Krovopokrivač – ogled

 • Cilj izučavanja struke za krovopokrivača je osigurati takva savremena stručna, teoretska i praktična znanja, kojima će se naši učenici pripremiti i osposobiti za samostalna rešavanja, radnih zadataka, kao što su:
  – izrada krovnih konstrukcija
  -priprema i izrada varijantnih rešenja za pokrivačke radove
  -izolacija krovnih ravni
  -sveobuhvatna primena građevinski materijala kao i drvene građe
  Poslovi vezani za izradu teasraskih veza, moguća rešenja limarskih radova kao krovopokrivačkih, savremena tehnološka izvođenja radova, samo su neki od tema koje budući kroopokrivači izučavaju totkom školovanja.
  Veliki naglasak tokom trogodišnjeg školovanja se poklanja praktičnoj nastavi, koja se obavlja u školskoj radionici ili direktnoj proizvodnji. Zahvljuljući socijalnom partneru, preduzeću “TONDACH” učenici mogu dobiti osnovna sredstva, tokom školovanja. Učenici mogu praktični nastavu obavljati u njihovoj organizaciji u proizvodnim preduzećima ili na gradilištama. Takođe, mogu uzeti učešće u stučnim ekskurzijama, a najuspešnijim učenicama je zagarantovano radno mesto.

NASTAVNI PLAN>>

Categories: Krovopokrivač

Pejzažna arhitektura

 • Pejzažna arhitekura je prostorna disciplima koja se bazira na biološkim, ekološkim, tehničkim i umetničkim disciplinama.
  Pored projektovanja, podizanja i negovanja svih kategorija zelenih površina gradskih i vangradskih prostora, znanje pejzažnog arhitekte obuhvata i proizvodnju cvetnih vrsta, ukrasnog drveća i žbunja kao i aranžiranje biljnim materijalom.
  Tokom četvorogodišnjeg školovanja, pored opšteobrazovnih predmeta, tehničari pejzažne arhitekture stiču znanje iz botanike, ekologije, meteorologije, pedogolije, geodezije, upoznaju biljne vrste neophodne za projektovanje zelenih površina i za aranžiranje, stiču znanje neophodno za rasadničku proizvodnju i za projektovanje, podizanje, negu i zaštitu zelenih površina.
  Nastavni program obuhvata i praktičnu nastavu, koja se najvećim delom izvodi u stakleniku koji se nalazi u školskom dvorištu. Ovaj obrazovni profil se preporučuje učenicima koji vole prirodu, tehničko i slobodoručno crtanje.
  Diploma tehničara pejzažne arhitekture daje dobru osnovu za nastavljanje školovanja na šumarskom, poljoprivrednom, građevinskom ili arhitektonskom fakultetu.

NASTAVNI PLANOVI

02 TPA opšti predmeti-tabela

04 TPA stručni predmeti-tabela

06 TPA opšti-stručni predmeti-tabela

Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – ogled

 • Ovo je novi obrazovni profil koji je spolj dizajniranja i konstruisanja proizvoda od drveta.
  U ovom zanimanju se stuči znanja o organizaciji proizvodnje i izradi tehničkih osnova u proizvodnji nameštaja i enterijera. Na ovaj način se ostvaruje povezanost projektovanja, izrade i montaže enterijera.
  Obrazovanje u ovom obrazovanom profilu odvija se po reformisanom programu (ogled) koji podrazumeva izvođenje nastave po grupama, izbornu nastavu, primenu novih nastavnih metoda, kao i primenu računara u nastavi.

NASTAVNI PLANOVI

02 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera opšti – tabele

04 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera stručni- tabele

06 Tehn. za oblikov. namest. i enterijera opšti- stručni – tabele