Vanredni učenici

Do- i prekvalifikacija i vanredna nastava

U Politehničkoj školi u Subotici se obrazuju vanredni učenici na srpskom, mađarskom, i hrvatskom nastavnom jeziku. Oni svoje obrazovanje mogu da steknu kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili nastavkom školovanja posle osnovne škole u trajanju od 3, odnosno 4 godine.

Pored redovnih programa za sticanje srednjeg obrazovanja, u Školi postoji mogućnost stručnog usavršavanja nakon sticanja diplome kroz specijalističko i majstorsko obrazovanje.

Škola takođe obavlja delatnost obrazovanja odraslih – obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuke (računarska obuka, učenje stranog jezika i obrazovanje stanovništva van stepena srednjeg obrazovanja iz delatnosti Škole).

Politehnička škola ispunjava uslove za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti po planovima i programima za sledeće obrazovne profile, što je verifikovano Rešenjima nadležnog ministarstva, tj. pokrajinskog sekretarijata, za oblast obrazovanja.

RAD SA VANREDNIM UČENICIMA:

dan

vremе

PONEDELJAK

———

UTORAK

14,15 – 15,00

SRЕDА

———

ČETVRТАК

14,15 – 15,00

PЕТАК

14,15 – 15,00

KRNAJSKI BELOVLjEV LjILjANA

Kontakt telefon:   024/663-103,  060-855-4062

Žiro račun škole:  840-1175666-50

ISPITNI ROKOVI:

Ispitni rokovi Termini prijave ispita Tremini polaganja ispita
ОКТОBАRSKI, maturski ispiti  3.10.2016. – 11.10.2016. 20.10.2016. – 31.10.2016.
DECEMBARSKImaturski ispit 28.11.2016. – 5.12.2016. 15.12.2016. – 22.12.2016.
FЕBRUARSKI

Ispitni rok se pomera, počinje od 22.02.2017 i trajaće do 06.03.2017

1.02.2017. – 10.02.2017. 20.02.2017. – 3.03.2017.
 АPRILSKI 3.04.2017. – 10.04.2017.  20.04.2017. – 28.04.2017.
 ЈUNSKI, maturski ispit, završni ispit 1.06.2017. – 9.06.2017.  20.06.2017. – 30.06.2017.
 АVGUSTOVSKI  15.08.20176. – 20.08.2017.  24.08.2017. – 31.08.2017.

 CENOVNIK

Ažurirano: 20.06.2017.

Leave a Reply