Kalendar rada 2018/2019.

http://www.politehnickasu.edu.rs/wp-content/uploads/2010/12/skolski-kalendar-rada.docx

5.7. КАЛЕНДАР РАДА – ДАТУМИ ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ             од 3. септембра до 21. децембра 2018.

КРАЈ ПРВОГ КВАРТАЛА          26. октобар 2018.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ            од 15. јануара до 21. јуна 2019. за незавршне разреде

од 15. јануара до 31. маја 2019. за завршне разреде

у суботу, 17. новембра 2018. гoд. настава се изводи по распореду часова за понедељак

у суботу, 1. децембра 2018. гoд. настава се изводи по распореду часова за четвртак

КРАЈ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА        22. марта 2019. за незавршне и завршне разреде

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА: први квартал – 29. октобар 2018.

полугодиште – 21. децембар 2018.

трећи квартал – 25. март 2019.

крај наставне године – 31. мај 2018. за  завршне     разреде

  1. 22. јун 2019. за незавршне разреде

ШКОЛСКИ РАСПУСТИ

– зимски од 24. децембра 2018. до 14. јануара 2019.

– пролећни  од 19. априла до 2. маја 2019.

– летњи од 22. јуна до 31. августа 2019.

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈУ: ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И КАЛЕНДАРОМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

– 1. новембар 2017. – нерадни дан, 1. децемебра ради се по распореду од четвртка

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈЕ РАДНО: 27. јануар 2018. – Свети Сава

РАДНЕ СУБОТЕ:          – 15. септембар 2018. – спортски дан

– 6. октобар 2018. – ваннаставне активности

– 20. октобар 2018. – ваннаставне активности

– 10. новембар 2018. – ваннаставне активности

– 8. децембар 2018. – ваннаставне активности

– 2. фебруар 2019. – ваннаставне активности

– 9. март 2019. – ваннаставне активности

– 11. мај 2019. – ваннаставне активности

– 15. јун 2019. – подела диплома

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА: у периоду зимског распуста предвиђени дани за ваннаставне активности су: 27. и 28. децембар 2018.

ДАН ШКОЛЕ: 26. април 2019.

ТАКМИЧЕЊА: Тачни термини одржавања такмичења за грађевинску, дрвопрерађивачку и графичку струку одредиће се накнадно на састанцима Заједница средњих школа за одређене области, а објавиће се у „Просветном прегледу”.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ:I заједнички за прве разреде 11. септембра 2018.

– до 28. септембра 2018. за остале разреде

II родитељски састанак – до 23. новембра     2018.

III родитељски састанак – до 14. фебруара 2019.

IV родитељски састанак – до 12. априла 2019.

ПОПРАВНИ ИСПИТИ:

– за ученике завршних разреда од 3. до 8. јуна 2019.

– за ученике незавршних, завршних разреда од 19. до 23.    августа 2019.

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ:

– у јунском року од 4. до 12. јуна 2019.

– у августовском року од 20 – 27. августа 2019.

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ: – од 3. јуна до 5. јуна 2019. за ученике завршних разреда

– од 25. до 28. јуна 2019. за ученике незавршних разреда

– од 19. до 23. августа 2019.

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ: октобарски, децембарски, фебруарски, априлски, јунски и августовски рок (од 20. до 30. у месецу)

ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА: 28. децембра 2018.

СВЕЧАНА ПОДЕЛА ДИПЛОМА: 15. јуна 2019.

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА: 2. јула 2019.

 

 

 

Categories: Uncategorized

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress