RUKOVODSTVO ŠKOLE

DIREKTOR: Iso Planić

planiciso@gmail.com


POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Ðendi Danca Arančić – arancicdanca@gmail.com


POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GRAFIČARSTVO I ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Natalija Jakovljev – natalijajakovljev@gmail.com


KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO

Slavko Duvnjak – slavkoduvnjak@tippnet.rs


KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Slavko Duvnjak – slavkoduvnjak@tippnet.rs


KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČE RADA GRAFIČARSTVO

Žarko Andrić


STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG: Svetlana Beljanski – svetlanabeljanski@gmail.com

PSIHOLOG: Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@yahoo.com


PRAVNIK

Isidora Dokić


NASTAVNIK ZADUŽEN ZA RAD SA VANREDNIM UČENICIMA

Ljiljana Belovljev Krnajski


KOORDINATOR TIMA ZA ZAŠTITU DECE OD NASILjA

Aleksandra Radulović Zelenika – skolovanjesrca@yahoo.com


DOMAR

Tihomir Feješ

Categories: Školska uprava