MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

Novim Pravilnikom Ministarstva prosvete o vaspitnim normama predviđeno je izricanje mere društveno-korisnog rada, a u okviru te uredbe, Nenad Ivanišević i Iso Planić, direktori Gerontološkog centra i Politehničke škole, potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Na osnovu ovog ugovora, učenici Politehničke škole, koji budu imali veći broj neopravdanih časova i kojima se izrekne vaspitno-disciplinska mera, od sada će, pored čišćenja dvorišta ili pomaganja pomoćno-tehničkom osoblju škole, pomagati u nabavci korisnicima Gerontološkog centra.
Cilj potpisivanja ugovora je obostrana korist kroz podizanje međugeneracijske solidarnosti.

PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA U ŠKOLAMA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, u našoj školi u oktobru održalo tribine vezano za “Program prevencije zloupotrebe droga u školama”.
Program je zamišljen tako da se formiraju timovi na nivou grada. Članovi tima su predstavnici Doma zdravlja, predstavnik MUP-a, pravosuđa, stručni saradnici, predstavnici Centra za socijalni rad.
Edukacija će biti realizovana za učenike, nastavnike i roditelje.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress