Kalendar rada

ДАТУМИ ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ   од 1. септембра до 23. децембра 2015.

(у среду, 23. децембра настава се изводи према распореду часова за понедељак)

 

КРАЈ ПРВОГ КВАРТАЛА 27. октобар 2015.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ   од 18. јануара до 22. јуна 2016. за незавршне разреде

од 18. јануара до 1. јуна 2015. за завршне разреде

КРАЈ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА             14. априла 2016. за незавршне и завршне разреде

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:          први квартал – 28. октобар 2015.

полугодиште – 23. децембар 2015.

трећи квартал – 15. април 2016.

крај наставне године – 2. јун 2016. за завршне разреде

  1. 23. јун 2016. за незавршне разреде

ШКОЛСКИ РАСПУСТИ

– зимски         од 24. децембра 2015. до 14. јануара 2016.

– пролећни     од 24. до 29. марта 2016.

– летњи            од 23. јуна до 31. августа 2016.

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈУ:            ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И КАЛЕНДАРОМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

У ШКОЛИ СЕ ПРАЗНУЈЕ РАДНО:           – 27. јануар 2015. – Свети Сава

РАДНЕ СУБОТЕ:     – 12. септембар 2015. – спортски дан

– 10. октобар 2015. – ваннаставне активности

– 24. октобар 2015. – ваннаставне активности

– 21. новембар 2015. – ваннаставне активности

– 12. децембар 2015. – ваннаставне активности

– 6. фебруар 2016. – ваннаставне активности

– 12. март 2016. – ваннаставне активности

– 9. април 2016. – ваннаставне активности

– 7. мај 2016. – ваннаставне активности

– 18. јун 2016. – подела диплома

НАСТАВНА СУБОТА: – 23. јануар 2016. – (по распореду за петак)

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА: у периоду зимског распуста предвиђени дани за ваннаставне активности су: 28. и 29. децембар 2015, 9. и 12. јануар 2016.

ДАН ШКОЛЕ: 26. април 2016.

ТАКМИЧЕЊА: Тачни термини одржавања такмичења за грађевинску, дрвопрерађивачку и графичку струку одредиће се накнадно на састанцима Заједница средњих школа за одређене области, а објавиће се у „Просветном прегледу”.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ:I заједнички за прве разреде 17. септембра 2015.

– до 30. септембра 2015. за остале разреде

II родитељски састанак – до 27. новембра 2016.

III родитељски састанак – до 12. фебруара 2016.

IV родитељски састанак – до 30. априла 2016.

ПОПРАВНИ ИСПИТИ: – за ученике завршних разреда од 8. до 13. јуна 2016.

– за ученике незавршних, завршних разреда од 17. до 23. августа 2016.

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ: – у јунском року од 6. до 15. јуна 2016.

– у августовском року од 17 – 28. августа 2016.

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ:– од 3. до 6. јуна 2016. за ученике завршних разреда

– од 24. јуна до 3. јула 2016. за ученике незавршних разреда

– од 17. до 22. августа 2015.

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ: октобарски, децембарски, фебруарски, априлски, јунски и августовски рок (од 20. до 30. у месецу)

ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА: 29. децембра 2015.

СВЕЧАНА ПОДЕЛА ДИПЛОМА: 18. јуна 2016.

ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА: 4. јула 2016.

Categories: Kalendar rada